S:1

Aaron : I guess Mary is in - - - - with her new job.
Sue : Why do you think so?
Aaron : Because working hours are too long and the job itself is stressful for her.

Aaron : I guess Mary is in - - - - with her new job.Sue : Why do you think so?Aaron : Because working hours are too long and the job itself is stressful for her. sorunun cevabı "trouble" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
60, 66, 72, 78, …… örüntüsünü aşağıdaki seçeneklerden hangisi tamamlar? Asagidakilerden hangisi Mezozoik´de gerçeklesen olaylardan biridir?  Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği seracılık yapılmasına imkan sağlar? Kısa kenarı 36 cm, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir? 103 . 56 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şeker ve şekerli yiyecekler, ekmek, makarna, unlu besinler, patates, tahıllar gibi besin maddelerinde en çok hangi besin içeriği bulunur? 29 sayfalık masal kitabımın 9 sayfasını okudum. Okumadığım sayfa sayısı kaçtır? Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için: “Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman?” Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: “Bu ne, niye vb.?” Çünkü - - - -Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İlker Öğretmen: Kışın buzlanmayı önlemek için yollar tuzlanır.İlker öğretmenin verdiği örnek ile aşağıdaki durumlardan hangisi farklı ilkeye dayanır?  “ Biraz yün satmak istiyorum.” demişti çoban, tüccara. Tüccar, ikindiye kadar beklemesini söyledi. O da mağazanın önündeki kaldırıma oturup heybesinden bir kitap çıkardı.- Çobanlar kitap okumaz ki, dedi tüccar.- Kitaplar, koyunlardan daha öğreticidir, diye yanıtladı genç çoban.Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi evdeki kaynakların kullanımı ile ilgili doğru bir davranıştır? Aşağıdakilerin hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?  Vaktiyle Bağdat’ta bir adam Harun Reşit’e gelir, izin alıp marifetini gösterir. Adama kırk tane iğneyi uzaktan bir çuvaldızın gözünden geçirir. Görenler bu ustalığa şaşar kalır. Harun Reşit, bu adama kırk altın bağışlar;ama kırk tane de değnek vurulmasını emreder. ‘Niçin mi?’ der. “Çünkü yeteneğini boş yere harcayacağına yararlı bir işte çalışsaydın, insanlığa daha yararlı olurdun.”Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’da övülen ahlaki davranışlardan biri değildir? Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? Aşağıdakilerden hangisi namazın bireysel faydalardan biri değildir?  The park is - - - - the market and the post office. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihini araştıran birisi tarafından yapılmaz? Oynadığımız oyunlarda kural olmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? “Matematik dersinde kesirler  konusunu öğrendik.” Cümlesinde altı çizili kelime hangi anlam grubundadır? “Eğer İtalya’ya dışarıdan gelen bilginler olmasaydı, Rönesans hareketi belki de hiç yaşanmayacaktı.” Bu sözü söyleyen bir tarihçinin “dışarıdan gelenler” ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Alfabemizde kaç tane sesli (ünlü) harf vardır? Sanatçı pek çok oyununda olduğu gibi bu oyununu da şiirsel dille örülü diyaloglarla süslemiş, toplumsal yabancılaşmanın birey üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde işlemiştir.Bu cümleden söz konusu oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bilgisayarın elle tutulup gözle görülebilen parçalarına ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hanginde yazım yanlışı yoktur? Kütlesi 12 ton 758 kg olan bir gemiye 3 ton 456 kg arpa, 5 ton 640 kg buğday ve 8 ton 443 kg fındık yükleniyor. Bunlarla beraber geminin toplam kütlesi ne kadar olur ? 28 sayısının 58 fazlasının 16 eksiği olan sayı hangi sayıdır? Ötelerden yavaş yavaş bir gölge ilerlemeye başladı dereye doğru. Gölge siyah bir pantere aitti. Panter, kolay kolay kimsenin yolunda görmek istemediği bir hayvandı. Çünkü panter avını bir çırpıda yiyiverirdi. Av sırasında bir boğa kadar güçlü, bir çakal kadar zeki, yaralı bir fil kadar gözü pekti; ama konuştuğu zaman sesi bal gibi tatlı, kadife gibi yumuşak çıkıyordu.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Kanun” adlı tıp ansiklopedisi niteliğindeki eser, aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi  olarak kullanılmaz?    Aşçı Okan Usta, şeker ve suyu kaynatarak hazırladığıkarışımı çok derişik buluyor.Bu karışımı daha seyreltik hâle getirmek içinaşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 1. Cumhuriyetçilik2. Halkçılık3. Laiklik4. .................5...................6...................öğrencilerden Atatürk ilkelerini tamamlamaları istenmiştir.Aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış tamamlanmış olur? “Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir (aracılarımızdır)’ diyorlar. De ki: ‘Siz Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.” (Yûnus suresi, 18. ayet)Bu ayette insanlar hangi davranışa karşı uyarılmaktadır?  ‘’ Havada meydana gelen …………… , ……………… ve ……………… gibi olaylara hava olayları denir.’’  Cümlesindeki  boşluklara hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Aşağıda  verilen bilgilerden hangisi doğrudur?    Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla,oyunlarda arkadaşlarımızla  belirlediğimiz kurallar vardır.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? 1 – 3 – 7 – 15 – 31 - ?  yandaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. “?”  yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarını tercih etmemizin nedenlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir