Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (Necm suresi, 39-41. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir? sorunun cevabı "Emek -Rızık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarında kusur sayısı en yüksek olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? faster / is / Bumper car / than / Roller coaster    1       2           3              4             5Numaralanmış kelimelerle anlamlı bir cümle kurulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? “ Atatürkçülük, insanlığın ortak değerlerini kapsayan bir düşünce sistemidir.” diyen bir kişi, Atatürkçü düşünce sisteminin hangi niteliğini vurgulamış olur? Koordinat sisteminde A(a, b) noktası 2. böl-gede olduğuna göre B(- a, b) noktası kaçıncı bölgededir? Trigliseritlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri doğru olarak verilmiştir? İstanbul is - - - - for its historical places. John : Mom, can I go to my friend’s pyjamas party tomorrow evening?Mom : Hımmm! - - - - ?John : You know her. She is my class mate, Kate.Mom : Ok, but don’t be late.  A: What  about  -  -  -  -  something unusual? For example, watching a horror  film.B: Yes, it is a good idea. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok adıl vardır? Servetifünun devrinin yazarları, Tanzimat devri gibi sık olmasa da hikâyelerinde kölelerden ve bunların hayat maceralarından bahsederler. Ama bu bahsedişlerinin bir kısmı geçmişi hatırlama, anma bağlamındadır. Kadın artık bir fert olarak varlığını kabul ettirmiştir. Bu dönemde eserlerin temalarında önemli gelişmeler görülmeye başlamıştır. Hikayelerde kadın erkek ilişkileri büyük ölçüde farklılaşmış, aşk konusu daha belirgin ele alınmıştır. Kadınlar Batılı hemcinslerinin niteliklerine sahip olmaya başlamışlardır. Ayrıca bu dönemde giyinme, eğlenme alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Böyle bir değişim doğal olarak esaret temasının işlenilebilirliğini azaltmıştır.Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemi’ni etkileyen sosyal ve kültürel ortamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Konuşmadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ---   ___ I answer the question?---  Yes, you can.