S:1

Nitel gözlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Nitel gözlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kişilere göre sonuçlar değişmez." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hayatında olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılığa örnektir? Aşağıdaki verilenlerden hangisi maden değildir? Oyun için hazırlanan şekilli taşlar ( ) masanın ortasında hemen göze çarpıyordu ( ) Oyunun amacı şuydu ( ) Taşları en çabuk şekilde eşleştirmek ( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Eski Türk devletlerinde görülen ve tanrının bir kişiye devleti yönetme yetkisini vermesine ..................... denir. Yukardaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Serpil - Hafta sonu nereye gideceğimize hep beraber karar verdikBize bunu söyleyen Serpil' in ailesi için ne söylenebilir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim ....................dir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Verdiğim kitabı iki günde okuyuverdiYukarıdaki cümlenin yüklemi, aşağıdakilerden hangisine uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır? Zonal toprakların özelliklerinin belirlenmesindeki en önemli faktör iklimdir.Aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda bulunduğu bölgenin iklim özelliklerinin etkisi daha azdır? Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir? 3 saat 25 dakika izlenen bir filmin 45 dakikası reklamla geçmiştir. Bu filmin gerçek süresi ne kadardır? İncir, zeytin ve üzüm gibi ürünler daha çokhangi bölgemizde yetiştirilmektedir? Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bir cismin değişmeyen madde miktarına ..................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi koşul bildirmektedir? Yüce Allahın doksan dokuz isminden biri olan ‘Et-Tevvabın anlamı nedir? Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedir? Ramazan ayında ihtiyarlık, sürekli hastalık vb. nedenlerle oruç tutamayan zengin müslümanların fakir bir kimseye sabah akşam yemek yedirmesi veya o yemeğin bedelini para olarak vermesi vaciptir. Yukarda anlatılan oruca karşılık verilen paraya/bedele ne denir? Futbol yeteneği olan öğrencileri tespit etti. cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir? Nazım ın 2 lira 50 kuruşu var. Nazım ın parasını 3 liraya tamamlaması için kaç kuruşa ihtiyacı var? I. Besinlerin sindirimiII. Vücut ısısının denetimiIII. Eklemlerin kayganlığının sağlanmasıYukarıdaki görevlerden hangileri suya yaşam sıvısı denilmesinin nedenlerindendir? Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 368, fark 140'tır. Bu işlemde çıkan sayı kaçtır? Hangisinde –i ekinin yaptığı görev farklıdır? Babamla, evlendiğimden beri, aşağı yukarı tam on iki yıldır görüşmüyorduk.Yukarıdaki cümleden altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlatım bozukluğu giderilmiş olur? Ünlü bir filozofa sormuşlar:-Servet ayaklarınızın altında olduğu hâlde neden bu kadar fakirsiniz?Filozof cevap vermiş:-Ona ulaşmak için başkalarına boyun eğmek lazım da ondan...Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi geniş ailedir? Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır? İklim şartları ve yer şekillerinin uygun olduğu,ulaşım ağı ile iş imkânlarının geliştiği yerlerde nüfus yoğun­luğu yüksektir.Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki hecelidir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Aşağıdaki uzunluk ölçülerinden hangisi daha uzundur? Aşağıdaki konuşma yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı dinleyicileri konuşma sürecine dâhil ederek konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmektir? Mekkeli müşriklerin İslamı kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi hal değişmine örnek olamaz? Sisli havada göz gözü görmüyordu. cümlesinde geçen sisli sözcüğü havanın hangi özelliğimi gösteriyor? Bir depoda 400 litre su vardır. Bu deponun yarısının dolması için 500 litre daha su koyulması gerekmektedir. Buna göre bu deponun tamamı kaç litre su alır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift sayıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir