Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Din ve ahlak kuralları güçlü birer toplumsal kontrol aracıdır. Dindeki günah ve sevap normları ile ahlaksal normların temelini oluşturan iyi ve kötü kavramları toplumsal yaşamda benzer işlevlere sahiptir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Din ve ahlak kuralları güçlü birer toplumsal kontrol aracıdır. Dindeki günah ve sevap normları ile ahlaksal normların temelini oluşturan iyi ve kötü kavramları toplumsal yaşamda benzer işlevlere sahiptir.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? sorunun cevabı "Dinsel ve ahlaksal normlar birbirini destekler." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dinden dönme ve Yalancı peygamberler sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür? Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin Eğitimcilerle İlişkilerde Etik İlkeler den değildir? Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne fizikte ne ad verilir? I. Hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmalıdır.II. Fiziksel tehlike ve yaralanma riskinden uzak olmalıdır.Hasta odasının sahip olması gereken özelliklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayının toplumsal faydalarından biri değildir? Kültür denilince daha ziyade bir milletin tarih boyunca yarattığı eserler anlaşılır. Bu doğrudur. Kültürü oluşturan unsurların hemen hemen hepsi, tarih içinde asırlar boyunca nesillerin işlemesi ile meydana gelir ve mükemmeliyete ulaşır. Dil, edebiyat, musiki, mimari, din ve devlet oluşumlarını inceleyince bu durumu açıkça görürüz. Tarih, binlerce yıllık deneme ve hayat tecrübesinin mahsulüdür. Tarihi en iyi şehirler, kütüphaneler, müzeler gösterir. Bu parça yazılış amacına göre hangi deneme türü içerisinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar.Sözü edilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki uzunluklardan en kısa olanı hangisidir? “ Yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayışığı” dizelerinde aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)Bu ayetin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir?