S:1

Sayılar yalan söylemez ama sayılara yalan söyletilebilir. sözüyle sosyolojinin kullandığı hangi araştırma tekniği eleştirilmektedir?

Sayılar yalan söylemez ama sayılara yalan söyletilebilir. sözüyle sosyolojinin kullandığı hangi araştırma tekniği eleştirilmektedir? sorunun cevabı "İstatistik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İslam dinine göre Allah tarafından yasaklanan söz ve davranışlara ne denir? 1,6,3,8,0,5,4,9 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek en büyük sayı kaçtır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İhbar veya şikayetin işleme konulması için;Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?1- Somut ve genel nitelikte olmaması2- Kişi veya olay belirtilmesi3- İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması4- İhbar veya şikayet dilekçesinde; dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi olması Who  - - - - the chocolate? Motosiklette kontak anahtarının görevi nedir?  18 ÷ 2 = 9 bölme işleminde bölünen sayı ile bölümün toplamı kaç eder? “Düştü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz.(.....)   Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.(.....)   Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(.....)   Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(.....)   Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(.....)   Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Hangi cümlede “ki” farklı bir görevdedir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadet değildir? Peygamberimizin (sav)  annesi ve ona annelik yapmış kadınlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dinin yozlaştırılmasına karşı alınacak önlemlerden biri değildir? Dört basamaklı en büyük doğal sayı ile üç basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır ? "Duraklarımızda" kelimesindeki eklerden hangisi yapım ekidir? Hangisi cümle değildir? Eski, tanınmış bir yazarımızdan bir gazetede günlük fıkralar yazması  istenmiş. Ücret konusu açılınca yazarımız şunları söylemiş: “Uzun yazarsam, yarım altın isterim; kısa yazarsam bir altından aşağı olmaz.”Yazar bu sözleriyle neyi anlatmak istemiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden değildir? 32 sayısının 7 katının 17 eksiği kaçtır? Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? 21.Yüzyılın başlarında nüfus artış hızı durma noktasına gelen Japonya, doğal nüfus artışının sağlanması için çeşitli politikalar geliştirmiştir.Günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde buna benzer bir durum yaşanmaktadır? Kümeste 18 tane tavuk, tavukların yarısı kadar horoz var. Kümeste kaç tane tavuk ve horoz vardır? Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması hangi halifeler zamanında olmuştur? İbni  Sina  “Kanun  fi’t  tıp’’  adlı  eseriyle aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışmalar  yapmıştır? Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme esaslarına göre her insan kaç yaşına kadar çocuk sayılır? Gökyüzündeki  su buharının yoğuşarak  damlalar halinde yeryüzüne düşmesine ne denir? Kütlesi 50g , hacmi ise 10cm3 olan cismin yoğunluğunu kaçtır? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse opâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarı yor tevhîdi…Bedr’in aslanları ancak bu ka dar şanlı idi … (Mehmet Âkif Ersoy) Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?  Cacabey Medresesi, dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapı olma özelliğini taşımaktadır. Gök bilimine büyük ilgi duyan Nurettin Caca tarafından 1271-1272 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet veren medresenin üç yanına çok ilginç bir şekilde  füzeye benzeyen sütunlar konmuştur. Bu sütunlar, günümüzdeki füzelerin âdeta birer maketidir. Bu sütun düzenlemesinin ise Anadolu Türk sanatında başka bir örneği yoktur. Üstü açık kubbesinin hemen altında, yıldızların incelenmiş olduğu kuyu şeklinde bir havuz ve yapının dışında da bir gözlem kulesi bulunmaktadır. Bu metinde Cacabey Medresesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine doğrudan değinilmemiştir? Niğde Çevre ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamayagöre Dünya’da sadece Bolkar DağlarındakiKaragöl’de yaşayan Toros kurbağalarının soyunungöle atılan sazan balıkları yüzünden tehlike altınagirdiği belirtilmiştir. Avrupa Yaban Hayatı ve YaşamaOrtamlarının Korunması Sözleşmesi kapsamında korumaaltına alınan Toros kurbağalarının larvalarının göleatılan sazan balıklarınca yenmesiyle popülasyon 6-7yıl içinde yüzde 60-70 azalmıştır.Yukarıda verilen bilgiden çıkarılabilecek en genel yorumaşağıdakilerden hangisidir? Ay’ın dolanma hareketi yaptığı gök cisimleri  aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 4 bütün pasta kaç yarım eder? Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ? 200 gr'lık un  50 gramlık tabağa yerleştirerek eşit kollu terazide tartılıyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda hakem kurulunun konuşmacıları değerlendirme esaslarından değildir? “Bir gün insan, virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul- lanmaya başladı. Lâkin cümleleri basitleştikçe, düşünceleri de basitleşti.”Bu paragrafa yakın anlam içeren cümle aşağı- daki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? “Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır”buyuran Hz Peygamber eşine karşı tutumu nasıl olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir