S:1

Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır?

Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır? sorunun cevabı "Gelişim Psikolojisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
İnsanların geçmiş zamanlarındaki yaşantılarını yer ve zaman belirterek anlatan bilim dalına ne denir ? Safranbolu Evleri hangi şehrimizdedir? 12 kalemin 1/3‘ i kaç kalem eder ? Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir? Bir basamaklı kaç farklı asal sayı vardır? I. Savaşlar,II. Doğal afetler,III. YoksullukYukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? Avrupa Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti belgesini istemeliyiz? Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Paleolitik (Eski Taş) Devrinde kadınlar toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.Buna göre, Paleolitik dönemle ilgili;I. İş bölümünün başladığıII. Üretici yaşama geçildiğiIII. Özel mülkiyetin olduğuyargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Tarım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tartışmanın doğal olması kadar uzlaşamamak da doğaldır. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda aşağıdakilerin hangisine başvurulmalıdır? 62 sayfalık hikaye kitabımın 44 sayfasını okudum. Geriye kalan sayfaları her gün eşit şekilde olmak üzere 3 günde bitireceğim.Buna göre her gün kaç sayfa okumalıyım? Kuran-ı Kerimin indirilişinin asıl amacı nedir? Işık yayarak çevresini aydınlatan her cisim ışık kaynağıdır.Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır? 1. Yeni aldığı bıçakla etleri güzelce kesti.2. Bu ilaç babamın baş ağrısını bir anda kesti.3. Yemekten önce ekmeği dilim dilim kesti.4. Kaza olunca trafik polisi yolu kesti.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindekesmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? Aşağıdaki kelimelerden hangileri arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? 8 çeyrek saat ..................... kaç saattir? Çiftçilikle uğraşan Salman Dede, patatesleri tek tek toprağa gömmekte, gerekli uygun koşulları sağladıktan bir süre sonra yeni patates filizleri elde etmektedir.Buna göre yeni patatesler hangi yöntemle üretilmiştir? İngilizcede ışık yayan diyot anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir? Nuh kavmi ve Ad kavmi neye inandıkları için Allah onlara peygamber gönderdi? Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır.Bu hadisi en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen karışım değildir? • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılmasıVerilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan köylerde hangi eğitim kurumları oluşturulur? "Elif, Nisa ve Damla aileleriyle Bolu'ya gitti." Cümlesinde kaç tane özel isim vardır? "kısa" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Emel 6 yaşındadır. Ablası 9 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Eğer müminlere zor gelmeyeceğini bilseydim, onlara her namaz için dişlerini fırçalamalarını emrederdim.Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 50den başlayarak geriye doğru beşer saydığımızda, 4. Sıradaki sayının 5 bölümü kaç olur? 657 sorudan oluşan kitabı günde kaç soru çözersem 9 günde bitiririm? I. İyilik eden iyilik bulur.II. İyilik et, denize at, balık bilmezse Halik bilir.III. İyilikten maraz doğar.IV. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.V. İyiliğe Nereye gidiyorsun? demişler, Kötülüğe gidiyorum. demiş.Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca diğerlerinden farklıdır? a- Kıskançlık b- Dedikodu c-Yardımseverlik d- Cömertlik e- Kızgınlık f- Yalan söylemek Yukarıdaki davranışlardan kaç tanesi olumsuz, yanlış bir davranıştır? Türkiyede ilk yerli üretimimiz olup yer gözlem amacıyla kullanılan uydumuz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisinde temas gerektiren kuvvetler etkilidir? İlk köy şiiri kime aittir? Babyhood is the best period in a peoples lives because you - - - - struggle with the problems, earn money, go to work etc. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir