S:1

Psikolojinin yöntemleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Psikolojinin yöntemleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Psikolojide hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın amaç betimlemek ve açıklamaktır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I- Çoban Yıldızı     II- Kuyruklu Yıldız III - Güneş Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri yıldızdır? Yaşantının bir bölümünün veya tümünün unutulmasıdır. Birey kazandığı beceriler dışında adını, kimliğini, her şeyini  unutabilir.Özellikleri verilen nevrotik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder? 40 : 4 – 5 +(4-2).2 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ebu Cehil tarafından işkencelere maruz kalan ve Yasir b. Ammar’ın annesi olup İslamın ilk kadın şehidi aşağıdakilerden hangisidir? Kara kaya kaza kasa Yukarıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralarsam en sonda hangi sözcük olur? Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir(cümledir)? 1. Oksijen gazı2. Demir çubuk3. KolonyaVerilen maddelerin ısıyı en iyi iletenden en az iletene doğru sıralanması nasıl olmalıdır?  Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyaya gözlerini kapatmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Gömeç Hatun Türbesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu toplantılarında alınan kararların Bakanlığa gönderilmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?  ...............kuvvetin  aynı zamanda ağırlığın da birimidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çukurova bayramlığın giyerkenÇıplaklığın üzerinden soyarkenŞubat ayı kış yelini kovarkenCennet demek sana yakışır dağlar.Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır.   Kur’an-ı Kerim’in hangi dilde indirilmiştir?  “Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.”Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir?  Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferi’nin sebebini oluşturur? Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? Taban çevresi 17cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 10cm ise yan yüzey alanları toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi altı hecelidir?   Ders zili çaldıktan sonra sınıfa giren Selin’in aşağıdakilerin hangisini yapması doğru olur?  Aşağıdakilerden hangisi okul yaşamınızda sürdürebileceğiniz sanatsal faaliyetlerdendir? A: I’m very hungry. B: - - - - ? Kuyumculuktan fotoğrafçılığa kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Dişçilikte kullanılan bazı dolguların yapımında ve pillerde de bu elementten yararlanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Yaşadığımız yere ait bilgilere ne ad verilir? Din felsefesi genel olarak dini, insanlardaki din duygusunun ne olduğunu, inancın yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışan felsefe dalıdır. Bunu yaparken herhangi bir dinin yanında veya karşısında yer almaz. Açıklamada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? "Avcı Süleyman yürüye yürüye, dik bir kayalığın dibine vardı."Bu cümledeki altı çizili bölüm, cümlenin hangi ögesidir?  14,01 + 100 + 0,008 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz?  Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan “el-Tavvâhin” denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamıyla kullanılmıştır? • Hac zamanı yapılamaz.• İhrama girilerek sadece Kabe tavaf edilir ve Sa’y yapılır.• Vakfe ve şeytan taşlama yoktur.• Sünnet bir ibadettir.Verilen bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir?  “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?           Kuranı Kerim kaç yılın sonunda tamamlanmıştır?  Evimizdeki elektrik, su ,doğal gaz gibi kaynakları kullanırken dikkat etmezsek nasıl bir sorunla karşılaşırız? "Çok heyecanlanıp solmak,sararmak.”  anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve özgürlüğümüzdür ? I. Kırım’ın fethiII.   Preveze SavaşıIII.   Girit’in fethiIV.  İnebahtı SavaşıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetini güçlendirmiştir? Bazı karayolu araçları daha az kullanılır. Buna örnek olarak hangi taşıt örnek gösterilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir