S:1

Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için sıcaktır. Ölüm, insan için kötü, mezar taşı satan için iyidir.
Bu görüşe sahip bir filozof aşağıdakilerden hangisini savunamaz?

Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için sıcaktır. Ölüm, insan için kötü, mezar taşı satan için iyidir.Bu görüşe sahip bir filozof aşağıdakilerden hangisini savunamaz? sorunun cevabı "Her şeyin mutlak olarak bilinebileceğini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I won’t earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?According to the passage, everybody has - - - - plans for the future. Aşağıdaki  ifadelerden Doğru olanlara "D" yanlış olanlara "Y" yazalım.(     ) Öfkelendiği zaman kendini tutabilen ve saygılı olan insan erdemli insandır.(     ) Hayvanlara zarar vermemek hayvanlara karşı sorumluluklarımızdandır.(    ) Tarihi eserlere zarar vermemek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdandır.(    ) Toplumda adaletinin sağlanması huzursuzluk getirir.(    ) Yasalar haksızlığa sebep olur.  Atatürk’e Kemal adını kim vermiştir?  Kitaplığımızda 12 şiir kitabı, şiir kitaplarından 11 fazla roman ve romanlardan 7 fazla hikâye kitabı vardır. Kitaplığımızdaki toplam kitap sayısı kaçtır?  • Güvenmek•     Dayanmak•     SığınmakBu kavramlar aşağıdakilerden hangisinin tanı- mıyla ilgilidir? Amasya Genelgesi ‘nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Milli Mücadelenin nasıl yapılacağını belirtmektedir?  “297 136” sayısında, sayı değeri en büyük olan sayı ile sayı değeri en küçük olan sayının basamak değerlerinin toplamı kaçtır? Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”(Enbiya suresi, 4. ayet) “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”(Bakarasuresi, 110. ayet)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hz. Muhammed (sav.)’in en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. Nahl suresinin 2. ayetinde onun bu görevine şöyle değinilmiştir: “Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının!’ diye uyarmak üzere gönderir.”Buna göre Hz. Peygamber insanları öncelikle hangi konuda uyarmıştır? Aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisi “sınıftaki öğrencilerin içinde bulunduğu sınıfın üyeleri tarafından nasıl algılandığını anlamaya yönelik” olarak kullanılan bir tekniktir?  Bir inek günde 16 litre süt vermektedir. Çiftçi sütün litresini 3 TL’den satmaktadır. Çiftlikte 52 inek olduğuna göre, çiftçi sütten kaç TL para kazanmaktadır? 460 + 212 + 86 işleminin sonucu kaçtır?     “Ayşe annesine yardım ederken elini kesti.” Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu daha çok tüketmelidir? Bir kenar uzunluğu 7 cm olan bir karenin alanı kaç cm²dir Melik 16 sayfalık kitabının yarısını okudu.Okunacak kaç sayfası kaldı? Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi hiyeroglif adı verilen resim yazısı ile uygarlığa katkıda bulunmuştur? Soluk alırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? •  Makalat en önemli eseridir.•  Anadoluda yaşamış ünlü mutasavvıflardandır.•  Yeniçeri Ocağının piri olarak kabul edilmektedir.Yukarıda hakkında bilgi verilen düşünür kimdir? “Dün akşam gezmeye gittik.” Cümlesinde eylemin ne zaman yapıldığını belirtiyor?  “... Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötü- lükten alıkoyar...”(Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayette namazın aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Sebze yetiştirmeye daha uygun yerler aşağıdakilerden hangisidir? Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş yönü.................... Boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelmelidir? Sağlıkla ilgili acil yardım ekipleri hangi araçla hizmet verirler? Aşağıdakilerden hangisinde kaza ihtimali en fazladır ? •Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanıdır.•Sarıkamış, Kars ve çevresini Ermeni işgalinden kurtarmıştır.Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve ................................... arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yüzey alanı 432 cm2 olan dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları 3, 4 ve 6 ile orantılıdır.Buna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler “ özne - tümleç - yüklem ” şeklinde sıralanmıştır? Havadameydana gelen ısınma,soğuma,rüzgâr,yağış,sisgibideğişimlere ………………………denir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisidir? If he had a car, - - - - . Bu yıl sınıf öğretmenliği bölümünü bitiren Pınar, öğretmen olmak istiyor.Buna göre Pınar’ın öğretmenlik başvurusunu hangi bakanlığa yapması gerekir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas olan konulara yönelmiştir. Şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği güne vegeleceğe taşır. Aşk, hürriyet ve yaşam olgularını tema olarak seçmiştir. “Çocukluğum” isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi yüzen memeli hayvanlardan  değildir? Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi antikorların özelliklerinden biri değildir? Okuduğum kitapta 7 hikâye vardır. Her hikâye 18 sayfadır.Buna göre okuduğum kitap kaç sayfalıktır? Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir