Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Wittgensteina göre dil ve dünya arasındaki ilişki çok önemlidir. Ona göre dil, gerçekliğin resmidir. Bu sebeple dil analizi yapmak gerçekliğin ne olduğunu anlamak için çok önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Wittgensteina göre dil ve dünya arasındaki ilişki çok önemlidir. Ona göre dil, gerçekliğin resmidir. Bu sebeple dil analizi yapmak gerçekliğin ne olduğunu anlamak için çok önemlidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "Dilsel ifadeler, gerçekliğe bağlıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir iş yerinde iş görenlerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilmek için işverenler aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°C’nin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın  temel nedeni  aşağıdakilerden  hangisidir? Küçük çocuk, başını kaldırdı ( )  ( ) Konuştuklarınızı duymadığımı mı zannediyorsunuz ( ) ( ) dedi( )Yukarıdaki yazıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? ‘’… Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini hürriyet ve de- mokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan büyük Türk önderi yalnız Türkiye için değil dünyanın bütün hür milletleri için ilham kaynağı olmaya devam edecektir.’’Verilen metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? • Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanıdır.• Sarıkamış, Kars ve çevresini Ermeni işgalinden kurtarmıştır.Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Bir çıkarma işleminde eksilen 888 ve çıkan 799’ dur. Fark kaçtır? Mustafa Kemal’in çocukluğu ve eğitimi hakkında bilgi veriniz?Yukarıda verilen soruya aşağıdakilerden hangisi cevap olarak verilemez? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Sofra tuzunun seyreltik sulu çözeltisi ile ilgili,I. İçindeki sofra tuzunun kütlesi suyun kütlesinden azdır.II. Biraz daha sofra tuzu ilave edilirse çözünen miktarı artar.III. Kaynatılırsa daha seyreltik bir çözelti elde edilir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?  "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda yargı kurumları (ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, cumhuriyet savcılğı, icra ve iflas daireleri) tarafından sorunlar çözümlenmektedir." Aşağıdakilerden hangisi yargı kurumları tarafından çözümlenen bir sorundur?