S:1

Tropikal yağmur ormanları biyomunda bulunan bitkilerin kökleri yüzeye yakın yayılış gösterirken, çöl biyomundaki bitkilerin kökleri ise daha derinde yayılış gösterir.
Bu durum iki biyomun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır?

Tropikal yağmur ormanları biyomunda bulunan bitkilerin kökleri yüzeye yakın yayılış gösterirken, çöl biyomundaki bitkilerin kökleri ise daha derinde yayılış gösterir.Bu durum iki biyomun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? sorunun cevabı "Yağış" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Safa ve Merve Tepeleri arasında hızlı adımlarla yedi defa gidip gelerek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? “Bitkin” sözcüğünün eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel addır?  Veli, tanesi 3 liradan 13 tane çikolata aldı. Satıcıya 50 TL verdi. Veli kaç lira para üstü alır? Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (.....) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.(.....) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.(.....) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalarıdır(.....) Araştırmalarımızda Genel Ağ sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz. Bir çıkarma işleminde eksilen 888 ve çıkan 799’ dur. Fark kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (...) El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.(...) Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.(...) Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.(...) Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez. Bilgisayar masaüstü ekran ortamında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? “yeni” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?  Hangi ünlü farklı bir gruptadır? Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Peygamberimizin davetini engellemek için giriştikleri faaliyetlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? "Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir."Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ‘5’ rakamının karesinin ve küpünün toplamına eşittir? “ Bu pazar ailece pikniğe gideceğiz.” Cümlesinin olumsuz olması için hangi ekin gelmesi gerekir? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki tümcelerim hangisinin sonuna soru işareti koymalıyız?   Sosyal bilgiler öğretmeni, İnkılap Tarihi dersinde Atatürk’ün doğup büyüdüğü Selanik ve Manastır şehirlerini anlatırken bir öğrencinin sorusuna, “Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler bir arada yaşamıştır.” cevabını vermiştir.Buna göre öğrenci, öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur? (–4) · (–13) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır? "93" doğal sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Her gün 8 sayfa kitap okuyan Doğa 5 günde kaç sayfa kitap okur? - Ankara’da balıkçılık yapamayız. - İzmir’de kayak yapamayız.​Yukarıda verilen faaliyetleri o yerlerde yapamayışımızın sebebi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Konularına göre haritalar, fiziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır.Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilmektedir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “ilköğretim haftası” ne zamandır? İlk inen vahiydeki ilk emir ne idi? İleri ikişer ritmik sayarken 16’dan önce hangi sayı vardır? Atasözleri; doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan ve halkın ortak malı olan sözlerdir. Hemen hemen her konuyla ilgili bir atasözümüz bulunur ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Atasözleri, günlük yaşantımızda bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken örnek olarak da  sık sık kullanılır.Bu parçada atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yurdumuzda en çok turfanda sebzecilik (seracılık) hangi bölgemizde yapılmaktadır? Palas Gölü ne yazık ki Türkiye’deki sulak alanların karşılaştığı temel problemlerle tehdit altında. Bölge halkı 2002 yılına kadar gölün kurutulmasını istiyordu. Ekonomik bakımdan gölün kendilerine yarar sağlamadığını söyleyen bazı kişiler gölün kurutulmasıyla yeni tarım arazilerinin oluşacağını savunuyordu. Bu istek doğrultusunda Devlet Su İşleri, 1989 yılında Palas Gölü’nün kurutulmasına yönelik bir ön proje hazırladı.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Ben hasta ruhları ve sinirli insanları daima yüzlerinin tebessümlü olup olmamasıyla değerlendiririm. Sinirli insanların yüzü gülmez. Dostlar arasındaki samimiliği gösteren tebessümdür.Yukarıdaki parçaya göre dostlar arasında nasıl bir yüzle dolaşmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin isimlerinden biri değildir? İstanbul âşığı Yahya Kemal; eski şiirle yeni şiiri sentezlemiş, ölçü konusunda ise bir istisna dışında aruzdan yana tavır koymuştur.Bu cümleden Yahya Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız?(      ) Koşma, korku, heyecan, egzersiz vb. durumlar nabız sayımızı artırır.(      ) Katı maddelerin şekil almış haline cisim denir.(      ) Maddelerin hacimleri eşit kollu terazi ile ölçülür.(      ) Durağa yaklaşan bir otobüs, hızlanma hareketi yapar.(      ) Megafon ve hoparlör gibi araçlar sesin şiddetini arttırır. [ (55:11)-3.1+2.4 ]:5=? işleminin sonucu kaçtır? Ayla, marketten 250 mL’lik meyve sularından 8 adet almıştır. Buna göre Ayla kaç L meyve suyu almıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir