S:1

Mustafa Kemalin eğitim aldığı okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Mustafa Kemalin eğitim aldığı okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? sorunun cevabı "Mülkiye Mektebi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hayat düğümü olarak bilinen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, memurlara, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanlarının sağlanmasını ifade eden ilkedir? Aşağıda verilenlerden hangisi sindirime yardımcı organdır? Bedir Savaşındaki ağır yenilginin intikamını almak isteyen Mekkeliler, daha büyük bir güç oluşturarak Medine üzerine sefere çıktılar. Bu haberi alan Hz. Muhammed, bir danışma meclisi toplayarak şehirde savunma yapma teklifinde bulundu. Ancak genç Müslümanlar, Mekkeliler ile Medine dışında açık alanda bir meydan savaşı yapmanın daha uygun olacağını söylediler. Hz. Muhammed de bu fikre uyarak genç Müslümanların istediği gibi hareket etti.Bu metne göre Hz. Muhammed hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı .................... iklim kuşağında yer alırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bu dünya ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! (Ankebut Suresi/64)Yukarıdaki ayet inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir? Her sabah uyanınca Ben bilirim işimi. Yüzümü sabunlarım Fırçalarım dişimi.Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru ise D , yanlış ise Y yazınınız. (....) Sümerlerde ülkeyi Patesi adı verilen rahip krallar yönetirdi.(....) Lidyalılar parayı icat eden uygarlıktır.(....) Kibele, Friglerin en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır.(....) Lidyalılar şehir devletleri halinde yaşamıştır.(....) Uzungöl, tarihi bir esere örnek olarak verilebilir. Tamamı su ile dolu olan kovanın içine taş bırakıldığında taşın battığını, suyun ise taştığını gözlemleriz.Bu durumla ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir? Ramazan ayında kılınan teravih namazının hükmü nedir? Aşağıdakilerden hangisi set gölü oluşum türlerinden biri değildir? A: What is this?B: - - - -. Savaş kazanılmak üzereyken okçuların emre itaat etmeyip yerlerini terk etmeleri sonucu muhtemel bir zafer kaybedilmiştir. Bu gelişmeler Hz. Hamzanın şehit düşmesi, Hz. Peygamberin yaralanması ile son bulmuştur.Yukarıda içeriği anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? I. DolinII. Kıyı okuIII. Çöküntü ovasıIV. FalezYukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda dalgalar etkilidir? Onlar üç saat boyunca otobüs beklediler. Cümlesinde hangi sözcük birkaç kişinin adı yerine kullanılmıştır? 1. anlattıkları2. çekmişti3. ihtiyar4. ilgimi5. teyzeninYukarıda numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir? Ülkemizde bazı hayvanların nesli koruma altına alınmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan biridir? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddelerinden bazıları şunlardır -Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkonamaz ve sürgün edilemez - Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir. - herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır. Yukarıda verilen bilgilerde kişilerin sahip olduğu temel haklardan hangisine değinilmemiştir? Sınıfımızla, okul kantini arasındaki mesafeyi ne ile ölçeriz? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Aşağıdakilerden hangisi aile içinde görülebilecek davranışlardan değildir? İki sayının toplamı 284tür. Küçük sayı 105 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Hz. Ademin eşinin ismi nedir? 9 tane onluk sayı çubuğu toplam kaç adet olur? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği , olasılık ifade etmektedir? Tom : You are coming to the party tonight, - - - - ?David : Yes, of course. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli kelimlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Çevre kirliği ile ilgili hangi bilgi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? Peygamberimizin söylediği sözlerden hangisi komşularla ilişkiler ile ilgili değildir? Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı ................kullanmalıyız. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelirse uygun bir cümle olur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece çekim eki vardır? Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir