Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.
Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? sorunun cevabı "Zaman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Babam "Ülkemizin en önemli taş kömürü yatağının bulunduğu yerde çalışıyor.”Buna göre, babası aşağıdaki yerlerden hangisinde çalışmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğuna ait bir özellik olamaz? Hayvanları Koruma Günü ne zaman kutlanır? (I)Heyacanla yüzümü yalayan deli rüzgârlar eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye koyuluyoruz vakti geçirmeden.(II)Orman yangınlarını önlemek amacıyla göletler yapılmış.(III) Yol boyunca karşılaştığımız göletler, gökyüzünü kıskandırırcasına mavi mavi göz kırpıyor bize.(IV)Kiraz, badem ve armut ağaçlarının renk renk çicekleri, üzerinde arılar vızıldaşıyor.(V)Her ağacın üzerinde arı görmek mümkün burada.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır? Yakup amca aldığı arabanın 12000 TL'sini peşin ödemiş geri kalan kısmını ise 900 TL taksitle  12 ayda ödemiştir.O halde arabanın toplam fiyatı kaç TL'dir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? • İtalya’da yaşamıştır• Resim, heykel, mimari gibi alanlarda çalışmaları vardır.• Ünlü Mona Lisa resmini çizmiştir.özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi avlan- mayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan Mani dinini devletin resmî dini olarak kabul etmiştir?