Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dünyada tatlı su kaynakları giderek azalıyor, - - - -
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede sebep-sonuç ilişkisi ortaya çıkar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dünyada tatlı su kaynakları giderek azalıyor, - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede sebep-sonuç ilişkisi ortaya çıkar? sorunun cevabı "bazı canlı türlerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ses dalgalarının bir engele çarpıp yön değiştirmesine yansıma denir.Buna göre,1.Gözleri görmeyen yarasaların engellere çarpmadan uçabilmesi2.Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan bir süre sonra duyulması3.Gemilerdeki sonar cihazlarıyla deniz derinliklerinin ölçülmesiolaylardan hangileri sesin yansıması ile ilgilidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? Bir yaşındaki çocuk tek başına hangisini yapamaz?  Aşağıdaki söz gruplarından hangisindeki deyimin açıklaması yanlıştır? 2 litre ayran 1 litre yoğurttan yapılmaktadır. 16 litre yoğurtta kaç litre ayran yapılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönemi’ne ait bir özellik değildir? Sivas Kongresi, yurdun her yerinden gelen temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Kongre’ye katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarda mücadelenin millet adına yapıldığını, amaçlarının vatanın kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı olduğunu açıkladılar. Kongre’de, Anadolu ve Rumeli’de faaliyet gösteren bütün millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilerek vatanın kurtuluşu için birlikte hareket etmeleri de sağlandı.Buna göre, Sivas Kongresi’nin Kurtuluş Savaşı için aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?  Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir? Ahmet: Karşımızdaki sokaktan dumanlar yükseliyor. Burcu: İnanamıyorum! Komşumuza hırsız girmiş.Alper: İmdaaaat! Kardeşimin kolu kırıldı.Yukarıdakilerden hangisinin acilen 112’yi  araması gerekiyor?  Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi basit sözcüktür?