Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kemosentetik canlıların tümünde;
I. Prokaryot yapılı olma
II. CO2 tüketme
III. Fotofosforilasyon ile enerji üretme
IV. Hücresel solunum yapma
verilenlerden hangileri ortaktır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kemosentetik canlıların tümünde;I. Prokaryot yapılı olmaII. CO2 tüketmeIII. Fotofosforilasyon ile enerji üretmeIV. Hücresel solunum yapmaverilenlerden hangileri ortaktır? sorunun cevabı "I, II ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

5 yüz binlik, 2 binlik, 6 on binlik, 7 onluktan oluşan doğal sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı  I. Dönem sanatçılarından biridir? Good morning. I - - - - to speak to Mr. Taylor please. Aşağıdakilerden hangisi İletişimin Kişisel Engellerinden değildir? .   Aşağıdaki sözcüklerde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?                      1.    Türküleri                     2.    Anadolu                     3.    malıdır                     4.    ortak                     5.    halkın            Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? If I ……..…. better, I would go to theatre with you.  İnsan aklı, olguları, varlıkları sınıflandırmadan yanadır. Olgular, olaylar, varlıklar, nesneler arasında genellikle benzerlik ilkesine dayalı olarak kurulan ilişkiler, bağ-lantılar, başka deyişle varolanı mantıkla anlaşılır kılma, dünyanın karmaşık yapısını yalına dönüştürmede çok işe yarar.E. Cassirer’in bu görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?  325 cm + 175 cm + 300 cm işleminin sonucu kaç metredir?