S:1

Rutherford atom modeli için;
I. Bir atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilenküçük bölgede toplanmıştır.
II. Atomun çok küçük bir hacmi boşluktan oluşur.
III. Elektronlar çekirdek etrafında bulunur.
yargılardan hangileri doğrudur?

Rutherford atom modeli için;I. Bir atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilenküçük bölgede toplanmıştır.II. Atomun çok küçük bir hacmi boşluktan oluşur.III. Elektronlar çekirdek etrafında bulunur.yargılardan hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? Hangi deyimde sıfat yoktur? Beyza kırtasiyeden 15 liraya boya seti, 16 liraya resim defteri aldı. Kırtasiyeciye 50 lira verdiğinde kaç lira para üstü almalıdır? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi damıtma yöntemi ile ayrılabilir? Aşağıdaki yüklemlerin hangisi yapısı bakımından farklıdır?   Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisininonda birler basamağına yuvarlanmasıyla eldeedilen sayı diğerlerinden büyüktür? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre köy adlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? “Çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır. Ataklar genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda ataklar dışında hiçbir belirti yoktur.”Yukarıdaki açıklama hangi kan hastalığına aittir? Hangisi ülkemizdeki beşeri unsura örnektir? İşitme engeli kişiler, iletişim kurabilmek için hangi duyularından yararlanabilirler?   Işık kirliliği nedeniyle ........................Verilen cümle hangisi ile tamamlanamaz? Zulüm tez doyurur; adalet aç kor Yazık, arkasında öfke kor, öç kor Toprak beş on kemik, bir tutam saç korDüşünür gezerim; İBRET BU derim.Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? Bir fabrikanın % 60 kapasiteyle ve günde 10 saat çalıştırılmasıyla 15 günde ürettiği ürünler, % 75 kapasiteyle ve günde 12 saat çalıştırılmasıyla kaç günde üretilir? Bilgisayara yüklü olan tüm birimlerle ilgili ayarlamaları yaptığımız ve bilgisayarımızı kişiselleştirebildiğimiz yer neresidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Depremleri kaydeden, şiddetini ve uzaklığını gösteren alete ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir? He will have ……… the car by the time you arrive.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir?  • Edebiyatımızda tuyuğ nazım şeklinin kurucusu sayılmaktadır. • Eserlerini Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alan sanatçı Azeri Türkçesini kullanmıştır.• Kadılık ve vezirlik görevinden sonra Sivas’ta hükümdarlığını ilan edip kendi adına bir devlet kurmuş ve 18 yıl kadar sultanlık yapmıştır.Bu özellikler aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir? Yayalar, karanlıkta yürürken kolay görülebilmeleri için aşağıdaki önlemlerden hangisini almalıdırlar?  Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına ........ dağılım denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına Y” yazınız.(...) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.(...) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(...) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(...) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(...) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir.  Kuran-ı Kerim’de kaç tane ayet vardır?  Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailesinden hangisine mensuptur? Bilmem bilir misiniz, kültürün güzel bir tarifi vardır. Kültür, insanın okuduklarını unuttuktan sonra aklında kalan şeydir, derler. Hani okullarda bize birtakım işi- mize yaramayacak bilgiler öğrettiklerini düşünür ve bunun için kızarız ya... Gerçekten okul sıralarında okuduğumuz, öğrenmeye mecbur olduğumuz, ‟Bunlara ne lüzum var?” dediğimiz dersler -kültürün bu tarifine göre- öğrendikten sonra unutmamız gereken şeylerdir. Bütün o bilgileri hazmedip tamamen unuttuğumuzu sandığımız zaman bizde kalan şey kültürümüzü oluşturur. Bu yüzden öğrendiğimiz hiçbir şey gereksiz değil. Sakın bilgi sahibi olmaktan, öğrenmekten kaçmayın!Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? “ Doktor” kelimesi, hangi sözcüğü daha çok çağrıştırır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz( . )    Soluk alma sırasında hava soluk borusundan sonra akciğerlerimize ulaşır.( . )     Mıknatıs demiri çekerken, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekmez.( . )     Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.( . )     Plastik ördek suya atıldığı zaman suda yüzer.( . )     Kırmızı ışığa yaklaşan bir araba hızlanma hareketi yapar. Yeni doğan çocuğuna Fırat, Tuna, Pınar ya da Deniz adlarından birini vermek isteyen bir babanın hangi tür adlara daha çok ilgisi vardır?  Kanunun hazırlanması sürecinde Cumhurbaşkanının rolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Varlığı bütün olarak ele alıp varlıkla ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı varlık felsefesidir.Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin varlığa dair sorularından değildir? • Asıl adı; Şeyh Nasıruddîn Mahmut’tur.•  Esnafa İslam’ın ticaret ahlâkını ve milli kültürü benimseten bir teşkilat kurmuştur.•  “İş ahlâkına sahip dürüst kişi, ancak kaliteli mal ve hizmet üretebilir.” anlayışına sahiptir.Hakkında bilgi verilen İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli ve hacmi vardır ?  Boyu 18 adım gelen bir bahçenin boyunu 11 adım daha uzatırsak bahçenin yeni boyu kaç adım olur? Alfabemizde tek harfli kaç hece bulunmaktadır? Bir gün, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?iyle Yakup’a ne oldu söyler misin?- Arkadaşın ameliyatta.- Ömer ve Çetin neredeler?- Kaçtılar. Sen bize her şeyi anlatacaksın.Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir? Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? Ayşe ile Ali’nin yaşları toplamı 39’dur. Ali 17 yaşında olduğuna göre Ayşe’nin 5 yıl sonraki yaşı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi her zaman büyük harf ile yazılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir