S:1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şairlerinin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şairlerinin özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenmişlerdir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Hangisinin sonucu yanlıştır ? I. Kapitülasyonlar verilmesiII. Süveyş Kanalı Projesi III. Hint Deniz Seferleri Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır? I. Türklerin Müslümanlığı benimsemesiyle birlikte bu dinin etkisiyle yazılmış sanatsal metinler verilmeye başlanmıştır. II. Uygur alfabesinin de kullanıldığı İslami döneme ait ilk dil ve edebiyat ürünlerinde, zamanla yalnız Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. III. Bu dönem eserleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar döneminde verildiğinden Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır. IV. Dinî ve didaktik içerikli bu eserlerde İslam kültür ve uygarlığının etkileri açıktır. V. Bu dönemde kaleme alınan eserlerde Göktürkçe ve Uygurcanın etkileri hiç yoktur. Numaralanmış yargılardan hangisi İslami Dönem ilk eserler için söylenemez? Erzurum Kongresinde alınan Kuvayımilliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.kararının;I. Milliyetçilik,II. Cumhuriyetçilik,III. Laiklikilkelerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir? Kaynak sözcüğü hangi cümlede: Elimizde bulunan kitapla sizlere bir kaynak vermeye çalıştım. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Harris : - - - - . What about you?Joe : I like Drama because its very enjoyable. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? Aşağıdakilerden hangisi "kek yapımı" ile ilgili değişkenlerden bir tanesidir? 75 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan fındığın kütlesi 315 gram gelmiştir. Buna göre fındığın net kütlesi kaç gramdır? Dinimize göre kurban keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir?A) Bismillahi AllahüekberB) AllahüekberC) Lailehe illallahD) Sübhanallah Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklamasıyla birlikte kullanılan bir deyim vardır? Aşağıdakilerden hangisi kemik çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Haccın farzlarından biri olarak Mekkenin Arafat denilen bölgesinde, zilhicce ayının dokuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden, Kurban Bayramının ilk günü güneş doğuncaya kadar bir müddet beklemeye ne ad verilir? Tolga, eve girince gaz kokusu duyuyor. Mutfağa gidip ocağı kapatıyor ve evi havalandırıyor. Tolga, gaz kokusunu hangi organıyla duymuştur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Truman Doktrininin uygulanmasında hangi devletin Avrupada ortaya çıkardığı tehdit etkili olmuştur? Yapılan bir yarışmada dereceye giren yarışmacıların adı yazılıyordu. Sayıların sıra bildirmesi için sayının yanına hangi noktalama işareti koyulmalıdır? Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı. Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi "ev" keli­mesinin durumunu gösteriyor? Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz? Hz. Muhammed, Medineye hicret ettikten sonra kabile esasına bağlı kardeşlik an­layışının yerine din kardeşliği anlayışını nasıl ikame etti? Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Burak ın 6 cevizi vardır. Burak cevizlerinin yarısını yerse geriye kaç cevizi kalır? '' Parmak'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Teknoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kurtuluş Savaşımızda doğu cephesi komutanımız kimdir? I.Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı ile alır ve yıl boyu yaz mevsimi yaşanır. II.Muz kakao, kahve gibi ürünler yetiştirilir. III.İnsanlar yerleşim alanı olarak yüksek yerleri tercih ederlerYukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Kars AntlaşmasıMoskova AntlaşmasıAnkara AntlaşmasıYukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMMnin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur? • Enerji kaynağı olarak glikoz kullanılır.• Glikoz, sitoplazmada enzimlerle parçalanır.• Üretilen ATP miktarı oldukça düşüktür.• Maya hücrelerinde görülür.Yukarıda verilen özellikler hangi olaya aittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı en fazladır? Senin adın evladım Kırkını bile doldurmadanBir duadan sonra fısıldandıBir tavşan izini andıran kulaklarınaBu dizelerde şair aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuştur? If I were you, I - - - -. Hiyeroglif adı verilen resimli yazı İlk Çağ uygarlıklarından hangisi tarafından bulunmuştur? Aşağıdakilerden hangisi vahiy meleğidir? Hangi canlının yuvası yanlış eşleştirilmiştir? Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçen bir ülke için aşağıdakilerden hangisikesinolarak söylenebilir? İki armudu da o yedi. Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir