S:1

Skolastik zihniyet, tanrı merkezli düşünce sisteminin ürünüdür. Buna göre doğrunun ve bilginin tek kaynağı Tanrıdır. Orta Çağa hâkim olan bu zihniyet, Rönesans ile yerini ilmîzihniyete bırakmıştır. Avrupadaki teknolojik ilerlemenin kaynağında kiliseden kopularak gerçekleştirilen bu zihniyet vardır. Avrupa, Rönesans ile başlayan bir gelişme süreci yaşarken Osmanlı İmparatorluğunda
sosyal yapı bozulmaya başlamış ve dinî düşünceyi benimseyen medreseler kendini yenileyemediği için Batıdaki gelişmeler takip edilememiştir. Böylece topluma hâkim olan skolastik zihniyetin baskısıyla sosyal çözülme süreci hızlanmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Skolastik zihniyet, tanrı merkezli düşünce sisteminin ürünüdür. Buna göre doğrunun ve bilginin tek kaynağı Tanrıdır. Orta Çağa hâkim olan bu zihniyet, Rönesans ile yerini ilmîzihniyete bırakmıştır. Avrupadaki teknolojik ilerlemenin kaynağında kiliseden kopularak gerçekleştirilen bu zihniyet vardır. Avrupa, Rönesans ile başlayan bir gelişme süreci yaşarken Osmanlı İmparatorluğundasosyal yapı bozulmaya başlamış ve dinî düşünceyi benimseyen medreseler kendini yenileyemediği için Batıdaki gelişmeler takip edilememiştir. Böylece topluma hâkim olan skolastik zihniyetin baskısıyla sosyal çözülme süreci hızlanmıştır.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Osmanlıda skolastik zihniyetin kuruluştan bu yana devam ettiğine" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duydukları gaz aşağıdakilerden hangisinde bulunur? I. Çin kaynakları dışında yazıt-lardan ilk söz eden kaynak Tarihi Cihangüşadır.İİ. Taşların en önemlileri Oğuz Kağan, Bilge Kağan ve Attila adına dikilenlerdir.İİİ. Yazıtlar, biçim bakımından makale şeklinde yazılmıştır.IV. Bu taşlar Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Göktürk Abideleri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sağlıklı bir insanda solunum gazlarının taşınmasında görev alan alyuvarlar ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir. diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla ülkemize gelen Sumati, misafir kaldığı evin bireylerine kendi dini ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdi:• Benim dinim MÖ 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır.• Birçok tanrı olmakla birlikte Brahma, Vişnu ve Şiva en önemli tanrılarımızdır.• Kutsal kitabımız Vedalardır.• Temel ibadetimiz, Ganj Nehrinde yıkanmaktır. Buna göre Sumatinin dini aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede kullanılan e-Devlet site adreslerinde aşağıdaki uzantı ve ülke kısaltmalardan hangileri bulunur? Hangi ikili zıt anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi sahife (suhuf) gönderilen peygamberlerden değildir? ‘ soğuk ‘ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafik güvenliği ile görevi yoktur? Mustafa Kemal, babasının isteği üzerine hangi okulda öğrenimine devam etmiştir? Ormanlarda ve ağaçların gövdesinde yaşayan bitki hangisidir? simit ve simitçi sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık ( ihtimal) anlamı vardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde renk bildiren sözcük varlığı nitelemek amacıyla kullanılmıştır? X > 42 000 ifadesinde X yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak elektriği tasarruflu kullanmış olmayız? Türklerin Bizansla yaptığı ilk savaş hangisidir? Doğru ve güvenli şekilde kullanılmayan elektrik aşağıdakilerden hangisine yol açar? Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir? 10dan ileriye doğru ikişer ritmik sayarken 18den sonra hangi sayıyı söyleriz? I. AnıtkabirII. Mogan GölüIII. Keban BarajıIV. Belgrad OrmanıV. Boğaziçi KöprüsüNumaralanmış unsurlardan doğal olanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ne ekersen onu biçersin. atasözü ile yakın anlamlıdır? Michael - - - - in the street when he - - - - an old friend. Canlılar sınıflandırılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz ? Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan Türkiye haritasında Kocaeli daha geniş yer kaplar. 69 çiçeği 3erli şekilde buket yaparsak, kaç buket oluşur? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İbadet, insanı Allaha yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kur- manın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyetini ve ulusal birliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder? Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine ne denir? • Kağıdın yırtılması• Camın kırılması• Şekerin suda çözünmesi• Kömürün yanmasıYukarıda verilen olaylardan kaç tanesi fiziksel değişimdir? John speaks German - - - - Hangi ön ad varlığı farklı bir yönden nitelemiştir? Aydınlığa koştum, karanlık çıktı Her sevgi, her vefa bir anlık çıktıBu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Tıp, felsefe, matematik, astronomi ve fizik dâhil olmak üzere birçok farklı alanda çalışmalar yapmıştır. Avrupada Avicenna adı ile tanınmıştır. Şifa Kitabı ile Tıbbın Kanunu en önemli eserleridir. Bu kitap Orta Çağda tıp eğitiminde kullanılmıştır.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir