S:1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanının ilan edilme nedenlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanının ilan edilme nedenlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Avrupa’yı yakından gören aydınların Osmanlı devlet yönetiminden memnun olmaması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Gülizar: Where is the hospital?Cemal: .................. . I don’t know. Karşıdan karşıya geçişte uyulması gereken komutlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerdenEteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakSular sarardı yüzün perde perde ağarmaktaKızıl havaları seyret ki akşam olmaktaBu anlatımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Yahudilerle yapılan anlaşma (Medine Sözleşmesi) maddelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ?   Stoa ahlakının temel ilkesi: “Doğanın yasasına boyun eğmektir.” Doğaya uygun yaşamak insan için bir ödev- dir. Bunun içinde bazı insanların değer olarak gördükleri zenginlik, şeref, sağlık hatta hayatın kendisi, bilge kişi için önem verilmeyecek, ilgisiz kalınacak şeyler olabilir.Stoacılara göre “iyi ahlak” aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Güneş’in geometrik şekli aşağıda verilenlerden hangisine benzer? 4 onluk 5 birlikten oluşan sayı ile, 3 onluk 8 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her yıl 20 Kasım’da - - - - günü kutlanmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş, amacı çocuk haklarını korumak olan kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda çeşitli özelliklerine göre oluşturulan bölge türlerinden hangisinin sınırlarının değişmesi daha kolaydır? Mustafa Kemal’in isteği ile Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde Sivas’ta İradeyimilliye gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.Bu durum Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir? Hangi cümledeki tarihlerin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Aşağıdaki adlardan hangisi adın yönelme durum ekini almıştır? “Televizyondan sine filmi izlemeye mi karar verdiniz ( )” Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır? A’raf Suresi, 31. Ayette: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi israf değildir?  7AB üç basamaklı sayısı hem 5 hem de 4 ile tam bölünebildiğine göre, A yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir?  Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hem görsel hem de işitsel özellik taşır? Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?  “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?  Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin oluşumunu ve dağılışını sınırlamaz? Erkek kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Benim yaşım ile annemin yaşının toplamı 68’ dir. 10 yıl sonra ikimizin yaşları toplamı kaç olur? Bir yörede hangi alanda ekonomik faaliyet yaygınsa, o alandaki meslek türleri daha çok yaygındır.Buna göre, Antalya’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha yaygın olması beklenir? Yerleşik düzene aşağıdakiçağlardan hangisinde geçilmiştir? Ülkemizin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bulunma hâl eki almıştır? Bedir Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hi, my name is Adeline. My family members are responsible for different chores. We live in a big house together so we share many chores. I always make my own bed. Also, I like helping my mother with cooking and setting the table. My father is responsible for washing the car and going shopping. My brother, Frank feeds the dog every day. My sister, Judy takes care of Frank, helps his homework and she weeds the garden once a week.Which one is TRUE about the text? Spor yapan bir insanda,I. Solunum hızı artarII. Dokularda CO2 miktarı artarIII. Omurilik soğanı uyarılırIV. Kanın pH'ı düşerolaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? I. GPSII. MR CihazıIII. Kulak termometresiIV. Bebek mamasıYukarıdaki araçlardan hangileri uzay teknolojisinin sağladığı yararlar arasındadır? Hey (  ) Ne yapıyorsun (  ) Sizde izin istemek yok mu (  ) Git, sonra görüşelim (  )Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?  İlk mensur şiir örneklerini veren kimdir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü fiildir?   Hangi sözcük “neşeli” anlamındadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir