S:1

Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmış-lardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış ve
müziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmış-lardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış vemüziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Öğretici" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1. Bunlar, çam ormanının bitimindeki köyde otururlarmış.2. Ancak onlar dönene kadar gece bastırmış.3. Çok eski zamanlarda yoksul iki oduncu varmış.4. Bir kış günü ormandan odun kesmiş, köyün yolunu tutmuşlar.5. Gece karanlığında güçlükle ilerleyebilmişler.Numaralanmış cümlelerle anlam bütünlüğü olan bir metin oluşturuldu- ğunda sıralama nasıl olur? İman edip salih amel işleyen takva sahibi müminlere - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Devlet protokolüne göre başkentte yapılan resmî bir törende, Cumhurbaşkanından hemen sonra aşağıdakilerden hangisi yer alır? Sıcak iklim bitkisidir. Dokuma sanayisinin temel hammaddesidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilir.Özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olayların hangisinde çekme ve itme kuvveti birlikte verilmiştir? Bir sürüdeki kuzu sayısının koyun sayısına oranı 5/9 dur. Bu sürüde 90 kuzu olduğuna göre sürüdeki koyun sayısı kaçtır? İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Aşağıdakilerin hangisinde batmak sözcüğünün cümlede kazandığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir? Namazda son oturuşta hangi dua okunmaz? Our brain has two hemispheres. Our leftbrain is responsible for logical processes.Left brained people prefer studying sitting up.When they read, they look for pieces. Ourleft brain analyses things, takes pieces andarranges them. Left brained students canexpress themselves and facts.Right brained students know their feelings butcan not express them in words. They havetalent in music. Creative writing may be a goodactivity for a right brained student but it isnt fora left brained one......................... prefer studying lyingdown. cümlesini tamamlayan seçenekhangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Maddenin özelliklerinden hangisi hem görülebilir hem de hissedilebilir bir özelliktir? Tarihte ilk İslâm site devleti nerede kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi özelliğine sahip değildir? Emily: May I use your dictionary?Emily asked me if she - - - - use my dictionary. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir? Türkiye İş Kurumunun, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyet hangisidir? Bir araç, A şehrinden B şehrine 80 km/sa sabit hızla gidip hiç durmadan 90 km/sa sabit hızla A şehrine dönmüştür.Bu aracın gidiş süresi, dönüş süresinden 10 dakika fazla olduğuna göre A ve B şehirleri arasındaki mesafe kaç kilometredir? I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır. II.Savaşın süresi uzamıştır III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştırYukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir? Güvenilir bilgi veren Genel Ağ sitelerinin başında ................... siteler gelir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yaşlı adam, bitkin adımlarla bacak-larını hiç bükmeden değnek gibi öne atıyordu; iki büklüm, elindeki bastonunu yere hafifçe vurarak pastaneye doğru yavaş yavaş yü-rüyordu. Ömrümde böylesine garip biçimli bir adam görmemiştim. Daha önceleri de Millerin pastanesinde onunla her karşılaşmamda tuhaf bir duyguya kapılırdım.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Aşağıdaki hangi cümle kurallı değildir? Bir arazide heyelan bölgesi olarak adlan- dırılan bir bölge vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihi alanında çalışmamıştır? I. Hastane atıklarının çevreye atılmasıII.Bitmiş pillerin pil toplama kutusuna atılmasıIII.Uygun yerlere ağaç ve çiçek dikilmesiYukarıdakilerden hangilerini yapmak çevreye zarar vermez? 8 cm 5 mm, kaç mm eder? Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Hangisi Kuranı doğru olarak açıklayıp yorumlayabilmek için gerekli şartlardan biri değildir? Yasin haftada 14 TL harçlık almaktadır. ​Yasin her hafta parasının 10 TL sini harcamakta, geri kalanını biriktirmektedir. ​Yasin 13 haftada kaç TL biriktirir? Ön koltuğa oturabilmek için en az kaç yaşında olunmalıdır? Ezgi, 28 yaşındadır. Kardeşi Gül ise Ezgiden 8 yaş küçüktür. Ezgi ile Gül ün yaşları toplamı kaç eder? 7000 : 70 = ...... bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I. anı – hatıra II. ters – düz III. okul – mektep IV. doğru – eğri Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? Derişim, verilen bir çözeltide ya da çözücüde çözünen miktarının bir ölçüsüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir? Ağacın köklerinin suya doğru uzaması canlıların hangi özelliği ile ilgilidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuva-yı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı.Bununla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuva-yı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti.Yapılan düzenlemelerle, Kuva-yı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuva-yı Milliye hareketi son buldu. Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sanayi inkılâbının ilk görüldüğü ülke hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir