S:1

Vera :- - - - do you take English class?
Betül :I want to improve my speaking.

Vera :- - - - do you take English class?Betül :I want to improve my speaking. sorunun cevabı "Why" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………..…. savaşıdır. I. Dünya Savaşı'nda;- Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması- Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açmasıgibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rusya Federasyonu, Avrupa ve Asya kıtalarındatoprakları olan bir devlettir. Yüzölçümü Türkiye’nin 22 katı büyüklüğünde olmasına rağmen nüfusu sadece 2 katıdır. Yüzölçümünün yarısına yakın kısmını kutup bölgesindeki donmuş topraklar oluştururken orta kısımlarında iklim sert karasal, güneybatısında ise ılımandır. Nüfusunun % 10’u tarımda çalışan ülke, dünya kereste rezervinin % 25’ine sahip ve enerji kaynakları (kömür, petrol,doğal gaz) bakımından da çok zengindir.Türkiye’nin kendi kaynakları dikkate alındığında, Rusya’dan aşağıdakilerden hangisini ithal (dış alım) etmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi atama yolu ile göreve başlar? Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “göz” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Gülmek kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? 1.  sıkıldım 2.  sürecinden 3.   yorucu 4.   bu 5.   karar Yukarıdaki numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’ un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?   Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (cc) şükür ifadesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? Tom:................watching a horror film?Jane: No, thanks. I’m afraid of horror movies ! Mekke toplumunda üstün ahlakından dolayı Hz. Hatice’ye verilen lakap aşağıdakilerden hangisi idi? Aşağıdaki organeller ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Temizlik ürünlerinde kullanılan maden..............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden        hangisi Hudeybiye         Antlaşmasının maddelerinden değildir?. I. Kök Türk hükümdarı Bumin Kağan, ülkesinin batı bölgelerine “yabgu” unvanıyla, aşağıdakilerden hangisini atamıştır? Büyük Selçuklu ordu teşkilatında, aşağıdaki sınıflardan hangisi bulunmaz? Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir? “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”                                                                          (Bakara suresi, 262. ayet)Zekât ile ilgili bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Mom  : Hey, Adam is on the phone waiting for you.Son  : I can’t talk to him - - - -. I am studying for Physics exam. Yukarıdaki resimde gösterilen güvenli geçiş yeri hangisidir? Aşağıdaki eklerden hangisi, sözcüklere daima aynı biçimde değişmeden eklenir? Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir ? Maddelerin kütlesini ne ile ölçülür? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur?            Martın yirmi beşinde kendime gelir olmuştum. İhsan’la döndüğüm son akşamın sabahı kırk derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalış-tımsa muvaffak olamadım. Üç gün kadar sonra doktorlar bunu İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum.Bir romandan alınan bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir? (1) Sinemadan çıktığımda cadde kalabalıktı. (2) Kalabalığın arasından kitapçıların olduğu sokağa doğru yürüdüm. (3) Kitaplara bakmak için eskiden beri bildiğim bir kitapçıya girdim. (4) Aradığım kitabı bulamadan kitapçıdan çıktım.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “amaç-sonuç” ilişkisi vardır? I. Tanzimat Edebiyatı’nda eski şiirin yani divan şiirinin temsilcisidir.II. Aruzu Türkçeye kusursuz uygulamış, bu yönüyle Tevfik Fikret’i ve Mehmet Akif’i etkilemiştir.III. Sade bir dil kullanmış, heceyle de şiirler yazmıştır.IV. R. Mahmut Ekrem’in ʽʽZemzemeʼʼ isimli eserine ʽʽDemdemeʼʼ adlı yazılarıyla karşılık vermiştir.V. Tiyatroya yaptığı katkılarıyla geniş halk kitlelerini tiyatroyla buluşturmuştur.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Muallim Naci’ye ait değildir? Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir? I am sorry, I - - - - hear the phone. I - - - - in the garden. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?  30 + 4 . 5 - 5 işleminin sonucu kaçtır?  Sebze yetiştirmeye daha uygun yerler aşağıdakilerden hangisidir? İlk defa millet egemenliğe dayalı devletten, aşağıdakilerden hangisinde söz edilmiştir?   Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? A: - - - - ?B: It is in the center of Turkey. Verilen sözcüklerden hangisi tek hecelidir? “O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız.” (İbrahim suresi, 34. ayet)Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bize verdiği sayısız nimetlere teşekkürümüzü göstermenin yollarından biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir