S:1

• Lavların yeryüzüne çıkarak soğumasıyla oluşmuştur.
• Soğuma hızlı olduğundan mineralleri genellikle koyu renkli ve ince tanelidir.
• Ülkemizde mesken yapımında kullanılmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen kayaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

• Lavların yeryüzüne çıkarak soğumasıyla oluşmuştur.• Soğuma hızlı olduğundan mineralleri genellikle koyu renkli ve ince tanelidir.• Ülkemizde mesken yapımında kullanılmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen kayaç aşağıdakilerden hangisi olabilir? sorunun cevabı "Tebeşir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Dünyanın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Güneşin battığı yöne yüzümüzü döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir? Avrupada, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda mezhep birliği bozulmuştur? Hangi -ki bağlaç olduğu halde bitişik yazılmıştır? Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla Avrupada feodalite (derebeylik) ortaya çıktı. diyen bir öğrenci, Kavimler Göçünün hangi alandaki sonucundan söz etmektedir? Kimi yazarlar başka türlerde yazdıkları metinlerde mektupların özelliklerinden yararlanmışlardır. Örneğin Ahmet Rasim, mektup biçiminde yazılmış fıkra vesohbetlerini Şehir Mektupları adlı eserinde bir araya getirmiştir.- - - - ise Hac Yolunda adlı eserinde mektup biçiminde yazdığı - - - - toplamıştır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin komşusudur? 87 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Bir çıkarma işleminde fark 174 tür. Eksilen 290 ise çıkan sayı kaçtır? Hz. Muhammed 4, 6 ve 8 yaşına kadar kimlerin yanında kalmıştır?4 yaşına 6 yaşına 8 yaşına kadar kadar kadar I. Yer şekillerinin engebeli olması II. Toprağın nem oranının düşük olması III. Rüzgarların esme sıklığının fazla olmasıRüzgarların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetleri üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Kümesten günde 3 yumurta alan Mustafa, 6 günde kümesten kaç yumurta alır? Ahmet: Arkadaşlar, kuvvet her zaman cisimlere etki etmez. Alinin açıklaması hangisine örnek olamaz? İlaçlarınızı aldığınız yerde çalışan yetkili kimdir? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi Tübitak tarafından geliştirilen yerli ve milli İşletim sistemimizdir? 7 x 4 – 90 ÷ ( 6 + 3 ) işleminin sonucu kaçtır? Kuran-ı Kerimde israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir? (I) Sanatçının son kitabı bugün raflardaki yerini aldı. (II) Ticari kaygı taşımadığı iddia edilen kitap, sanatçı için büyük önem taşıyormuş. (III) Sanatçı, bu kitabıyla gurbet anılarını yaşatmak istiyormuş. (IV) Okuyucu ne denli ilgi gösterir bilmiyorum ama ben sıcak buldum anlatıları. (V) Öykü tadında gerçek hayatın sunumu şeklinde yorumlayabilirim.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sanatçının amacından söz edilmiştir? Türkistanda Hz. Türkistan olarak tanınan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlılar gündelik hayatta ay yılı esaslı Hicri takvimi kullanırken, 1839 yılından itibaren mali işlerde güneş yılı esaslı Rumi takvimi kullanmaya başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? Millî Mücadele Döneminde millî güçler, aşağıdakilerin hangisinde birleştirilmiştir? Burnumuzu kullanarak aşağıdakilerden hangisini algılayabiliriz? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri bilimsellik ilkesiyle ilgilidir? Our English teacher is really a nice person. She is - - - - and everybody likes her. 4246 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Ne yapacağına kendin karar ver. anlamındadır? Taze sözcüğünün karşıt anlamlısı hangi sözcüktür? İlk Çağda Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Sayfa sonuna gelen aşağıdaki hecelerden hangisi yanlış ayrılmıştır? I. Sıcaklık değerleriII. Kalıcı kar sınırıIII. Güneşlenme süresiBir dağın Güneşe bakan yamacı ile güneş görmeyen yamacı karşılaştırıldığında, Güneşe bakan yamaçta yukarıda verilenlerden hangilerinin daha fazla olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ince ünlü harflerin tamamı bulunmaktadır. ? Aşağıdaki sahabelerden hangisi diğerlerinden sonra Müslüman olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Ocaklarının yaya birliklerinden değildir? 234.567 Doğal sayısının basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır? Nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir