Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın, bir danışma organı olmaktan çok bir karar organı olduğunu gösterir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın, bir danışma organı olmaktan çok bir karar organı olduğunu gösterir? sorunun cevabı "Divanı Hümayun’a padişahın başkanlık etmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? I. Aynı salonda daha güzel eserler sergileniyor ama hiçbirinde “Mona Lisa” kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilinmeyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes büyük bir çaba harcıyor.II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimileri de Leonardo Da Vinci’nin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki  bir kadını resmettiğini düşünüyor.III.  Paris’teki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen “Mona Lisa” tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi günah olan davranışlara bir örnektir? Aşağıda  belirtilen  namazların  hangisi  cemaatle  kılınması  şarttır? Trafik güvenliğini sağlamakla görevli kişiye ne denir? Son kullanma tarihini hangi ürünü alırken inceleriz? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’e göre bilginin başlıca kaynaklarından değildir? İki kapak arasına getirilmiş Kur’an nüshalarına ne ad verilir?  Konuşmanın temel amacını anlamadan ve ana mesajını almadan yapılan dinleme türüne ne ad verilir? • Mısır’da Nil nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.•  Fenikeliler Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki bölgede yaşamışlar, denizcilik ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hangisi tür adı değildir? • Allah’a kul olma açısından herkes  eşittir.• Peygamberler de diğer insanlar gibi Allah’a ibadet etmekle görevlidirler.• Dini sorumlulukları yerine getirme açısından kimsenin ayrıcalığı  yoktur.Verilen bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?