S:1

Uygun koşullarda bir bakteri 20 dkda bir bölünür. Bu durum sadece 6 saat boyunca gerçekleşseydi yaklaşık 500.000 bakterinin oluştuğu görülürdü.Ama bu hızlı artışı engelleyici bazı durumlar söz konusudur.
Buna göre;
I. Su ve besin yetersizliği
II. Ortamda biriken kimyasal maddeler
III. Ortamın pH değeri
verilenlerden hangileri bakterilerin hızlı artışını engelleyen durumlardandır?

Uygun koşullarda bir bakteri 20 dkda bir bölünür. Bu durum sadece 6 saat boyunca gerçekleşseydi yaklaşık 500.000 bakterinin oluştuğu görülürdü.Ama bu hızlı artışı engelleyici bazı durumlar söz konusudur.Buna göre;I. Su ve besin yetersizliğiII. Ortamda biriken kimyasal maddelerIII. Ortamın pH değeriverilenlerden hangileri bakterilerin hızlı artışını engelleyen durumlardandır? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
3/8 i 15 lt olan tankerin, yarısı kaç litredir? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı yağışlı olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Osman: Im studying for my exam.Osman said that he - - - - for his exam. TBMMnin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onu Osmanlı Mebusan Meclisinden ayırır? İsa 237 TL biriktirmiştir. Ablasının biriktirdiği para İsadan 89 lira fazla ise ikisinin parası toplam kaç TLdir? Annem 18 metre kumaşın 4 metresiyle pantolon, kalan kumaşın 3 metresiyle de etek dikti. Geriye kaç metre kumaş kaldı? İslamda alkollü içeceklerin yasaklanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? Hangisi Bilgi Teknolojilerinin faydalarından değildir? Hz. İbrahim (as) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim kullanılmamıştır? I- Önce ebe seçilir.II- Ebenin gözleri bağlanır.III- Ebe diğer oyuncuları yakalamaya çalışır.Yukarıda aşamaları verilen oyun hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapar? Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir.Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oyanın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü Fdir.Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir? Temiz bir insan için hangisi doğrudur? Fiil köküne – ecek, – acak ekleri getirilerek oluşturulan fiilde zaman hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Bir kırtasiyeci aldığı dört deste silginin 17 tanesini satmıştır. Satması gereken kaç silgi kalmıştır? 1. Derslerimde başarılı olmak için okula giderim2. Sınıf başkanlığı seçimine katılırım3. Hastalandığımda hastaneye giderimYukarıda, örneği verilmeyen insan hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Araplar arasında şiir ve güzel söz söyleme sanatı (hitabet) oldukça ileri durumdaydı. Kurulan panayırlarda şiir yarışmaları düzenlenir, dereceye giren şiirler Kâbenin duvarına asılırdı. Sözlü edebiyat geleneği gelişmişti.Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine katkı sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin Dünya üzerindeki yerini gösterir? 5 kg portakaldan 3 L portakal suyu elde eden bir satıcı 48 L portakal suyu elde etmek için kaç kilogram portakal almalıdır? Aşağıdaki kelimelerle bir cümle yapıldığında hangisi en sonda yer alır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özneyüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? I. Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.II. Sade ve açık bir dil kullanılır.III. Dil göndergesel işlevde kullanılır.IV. Hayallere ve mecazlara yer verilir.Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir? Henry : - - - -?Mary : Sure, you can. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? Bir bakkal 87 kg şekeri 3er kilogramlık poşetlere koyduktan sonra poşetlerin 14 tanesini 21 liradan geriye kalanını da 25 liradan sattığına göre bakkalın eline kaç lira geçmiştir? ... O, Allahın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.(Ahzab suresi, 40.ayet)Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz? Anne ................... kapısıdır, girmesini bilene,Baba ..................... kapısıdır, açmasını bilene,Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 375, 296, 138 sayılarının hangisinde onlar basamağı daha büyüktür? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 12 , 13 , 15 , 18 , 22 , ? , 33 , 40 , ... verilen sayı örüntüsünde ? yerine hangi sayı yazılmalıdır. " Allahumme salli ala Muhammed– Sallallahu aleyhi vesellem"Verilen ifadeler hangi duaya örnektir? İlk kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir