S:1

Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında dur ya da devam et sinyalleri ile denetlenir.
Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi dur sinyalinin verilmesine neden olur?

Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında dur ya da devam et sinyalleri ile denetlenir.Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi dur sinyalinin verilmesine neden olur? sorunun cevabı "Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Tam gölgeyi aşağıdaki durumlardan hangisi değiştirmez? 8 çeyrek saat, kaç saattir? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zaman bildirmektedir? Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bitkilerde boşaltım olayı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahate çekilmiyorlar ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir? Besinlerin sindirimin sisteminde izlediği yolda yanlışlık yapılmıştır.Ağız > Yutak > Yemek Borusu >Mide > Kalın Bağırsak > İnce Bağırsak > AnüsBu sıralamada hangi organın sırası yer değiştirdiğinde yanlışlık düzelir? Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi cümlelerinde kullanılmaz? Hititlerde kraliçeyew verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır? Bursa valiliği yaptığı dönemde burada bir tiyatro binası kurdurmuş, halkın tiyatroya gelmesini sağlayarak halka tiyatroyu sevdirmiştir. 1882den sonra dokuz yıl boyunca kendini tamamıyla bilim ve edebiyata veren ----, asıl başarısını edebiyat alanında göstermiştir. Edebiyat alanında Moliereden yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır. Bunların bir kısmı uyarlamadır. ʽʽLehçe-Osmaniʼʼ adlı Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin halk arasında eşitliği sağlamak için çıkarıldığı söylenemez? I. İpekyolu hakimiyeti için Akhunlar ve Sasanilerle mücadele ettilerII. Türk kara ordusunun temelini attılarIII. Orhun Anıtlarını diktilerYukarıdakilerden hangileri Kök Türklere ait özellikler arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi gaz maddelere örnek değildir? Yunusun içime birer ateş gibi düşen, beni benden alıp uzaklara götüren şiirlerini okuyarak gözlerimi yumuyorum.Altı çizili kısımla anlatılmak istenen aşağıdaki- lerden hangisidir? A9C sayısı 5e ve 9a tam bölünebiliyorsa A yerine yazılacak rakamların çarpımı kaçtır? Onun, seninle ve benimle konuşup sorunlarını anlatmasını istiyorum.Verilen cümlede adıl (zamir) olan kaç sözcük vardır? I. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti Teşkilatının kurulması kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır? Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya sı arasında imzalanan son antlaşma hangisidir? Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir. O her şeyden hakkıyla haberdardır. AYET Yukarıdaki ayette Hz. Lokman oğlunu hangi konuda uyarmıştır? Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbeyi inşa etmiştir? Bir madde, hem cisim, hem malzeme, hem alet, hem de eşya olarak kullanılabilir.Buna göre demir maddesi, aşağıdakilerden hangisinde malzeme olarak kullanılır? Milli Mücadelenin kazanılmasında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bireysel düzeyde çatışma yönetimi unsurlarından birisi değildir? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Üç arkadaş bir miktar parayı şu şekilde paylaşıyor. Aralarında 10 lira fark olacak şekilde bir paylaşımda bulunuyorlar. En az para alan kişi 25 lira aldığına göre bu üç arkadaşın paylaştığı para kaç liradır? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem haber kipiyle çekimlenmemiştir? 1961 ve 1982 Anayasalarının benzerlikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? " Sevgi yarın tatile gidecek." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir? 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Millî egemenlik kavramı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Döneminin ünlü şair ve matematikçisi Ömer Hayyam tarafından Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına, güneş yılı esasına göre düzenlenen takvim hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Döneminin özelliklerinden biri değildir? İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır? Mustafa Kemal Atatürk harp okulu eğitimini aşağıdaki şehirlerden hangisinde tamamlamıştır? Tüm hak ve özgürlüklerin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdaki yapılardan hangisi her bakteride bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir