S:1

Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.
Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır? sorunun cevabı "Kaynağının insan olması ve insanı konu alması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yerine getirme sorumluluğu (hüküm) açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ki yanlış yazılmış? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda gelir? Bir ülkede veya bir bölgede yıllar arasındaki doğum ve ölüm sayısına bağlı olarak nüfus artışına ne denir? 7329 sayısında, sayı değeri en küçük rakam ile basamak değeri en küçük rakamı yer değiştirilirse aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangisi görgü kurallarından değildir ? Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Çocuklardan hangisi uyumama nedeni anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından birisi değildir? Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Ayhan iki haftada 28 kilo zayıflıyor. Şimdiki ağırlığı 85 kg olduğuna göre Ayhan en başta kaç kiloydu? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Ham petrol, içerdiği bileşenlere ve bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterir. Buna rağmen tüm petrollerin ana bileşenleri aynıdır.Yukarıda bahsedilen petrolün ana bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Avrupa Hun Devletinin dış politikasının esasları, hangi Hun hükümdarı döneminde belirlenmiştir? Şurası kesindir ki, sorunları çözmek için çabalarken geçmişi enine boyuna düşünmenin anlamı yok. cümlesine altı çizili ikilemenin kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? Seyir hâlindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? NATOnun en yetkili organı, aşa-ğıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Niçin Allaha ibadet edilir? sorusunun cevabı olamaz? Karamanda bir otelin 100 odası bulunmaktadır. Odaların 55 tanesinde 3 yatak 15 tanesinde 4er yatak geri kalanlarında 2şer yatak vardır. Bu otelin yatak kapasitesi kaçtır ? Hangi cümlede ki farklı bir görevdedir? Sultan Alp Arslan, Anadolu üzerine yapılan seferlerde fethedilen yerleri fetheden komutana verme geleneğine uyarak fethedilen yerlerin yönetimini komutanlarına bırakmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın ortaya çıkardığı bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisinde alkolün zararlı etkileriyle ilgili yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermentasyonununson ürünlerinden biri değildir? Göktürkçe ve Uygurca, Türk dilinin hangi gelişim aşamasında yer almaktadır? ... Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir. (Hadis-i Şerif)Aşağıdaki kurumlardan hangisinin faaliyetleri Peygamberimizin bu hadisi kapsamında değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mez- heplerden biri değildir? Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın! Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın, Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur...Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır? Günün birinde aslan,Biraz çıkayım derken ormandan,Düşmüş bir tuzağa,Ağlar içinde kalmış;Kükremiş durmuş boşuna;Bereket fare usta yetişmiş imdadına;Bu iş kükremekle değil,Kemirmekle olur, demiş.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 5 x 100 =12 x 10 =2 x 100 = Yukarıdaki işlemlerin sonuçlarının toplamı kaçtır? İşini profesyonelce yapan ve üretime katkı sağlayan insandır diyen bir kişi aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımını yapmıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazın.(...) Ailede kardeşler, birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşmalıdır.(...) Anne ve babalar çocuklarının iyi yetişmesi için çaba göstermezler.(...) Yalan, iftira ve dedikodu arkadaşlık ilişkilerimizi kuvvetlendirir.(...) Sevgi, Allah tarafından bize verilen bir nimettir.(...) Canlılar dünyasında sadece insanları sevmeliyiz. Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük yoktur? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi powerpointte slaytlara resim ekleme yollarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? I. Şeker taneciklerinin küçültülmesiII.Suyun soğutulmasıIII.Şekerli suyun karıştırılmasıŞeker ve sudan bir çözelti oluştururken yukarıdakilerden hangileri uygulanırsa şekerin sudaki çözünme hızı artar? Aşağıdakilerden yazarlardan hangisi mizahi türde eser vermemiştir? Maddenin aşağıdaki özelliklerinden hangisini dokunma duyumuzla algılayamayız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir