S:1

Akışkanların basıncı ile ilgili olarak,
I. Akışkanlar basınç farkından dolayı hareket ederler.
II. Bir akışkanın kesit alanı küçülürse akış hızı artar.
III. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Akışkanların basıncı ile ilgili olarak,I. Akışkanlar basınç farkından dolayı hareket ederler.II. Bir akışkanın kesit alanı küçülürse akış hızı artar.III. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç değildir? Hamilelerde döl yatağı kaslarının kasılmasını uyararak, doğum sancısı ile birlikte doğumun gerçekleşmesini sağlayan ve hipofizden salgılanan hormon hangisidir? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.Bu hadiste vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizdeki platolar üzerinde, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisidaha az yapılmaktadır? Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak göz sağlığımız için önemlidir? • Yumuşak ve koyu renklidir.• Tarım için elverişlidir.• Bitki ve hayvan kalıntıları bulundurur.Özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında hurafe ve batıl inançların yayılma sebeplerinden biri olamaz? Nitel gözlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki olayların hangisinde, farklı bir duygu yaşarız? Gönlünü Şirinin aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca, O hızla dağları Ferhat yarıncaBaşlamış akmağa çoban çeşmesiBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammede ilk inananlardan değildir? Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez nerede bahsedilmiştir? Aşağıda bölünebilme kuralları ile ilgili verilen ifadelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(..) Birler basamağı 0 olan her sayı 5 ile tam bölünür.(..) Bütün çift sayılar 4 ile kalansız bölünür.((..) 3. 2 ve 5 ile aynı anda bölünebilen bütün sayılar 10 ile kalansız bölünür.(..) 4. 3 ile bölünebilen bütün sayılar 6 ile kalansız bölünür.(..) 5. Rakamları toplamı 67 olan doğal sayı 9 ile tam bölünür. Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir? Arkadaşımız aşağıdakilerden hangisini isterse mümkünse reddetmemeliyiz? Ortak sembolü fırça, keman olan bir grubu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edebiliriz? İki mısradan meydana gelen ve anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine ne ad verilir? I. Gülmek II.KonuşmakIII.Bir şey yiyip, içmekIV.Kıbleden başka yöne dönmekYukarıda verilenlerden hangileri namaz esnasında yapılırsa namaz bozulur? İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi özgürlük olarak değerlendirilemez? BİRAZ DAHA HAKİKATServetifünun Edebiyatına ne kusurlar bulunuyordu? İlk itiraz bu eserlerin anlaşılamaması idi. Dikkat olununca bu anlaşılmamak tabirinin iki mevkide icmal olunduğu (toplandığı) görülüyordu. Ya bir mana istihrak edilememek ya bir zevk alınmamak kasdolunuyordu. Evet, bu itirazın iki ciheti de haklıdır. Servetifünun Edebiyatını anlamayan ve ondan bir zevk almayan vardır. Fakat bu böyle bir kaziyye (hüküm) ki eski ve de sabittir. Çünkü anlayan ve zevk alan da vardır.Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemi tenkit yazılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Farklı ülkelerden bizim ülkemize göç eden insanlara ne ad verilir? Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa yardım edilmesine yönelik olarak kurulan Peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi? Bohr atom modeli için;I. Her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır.II. Bir atomun elektronları en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister.III. Madde ısıtıldığında atomun elektronları daha düşük enerji düzeyine geçerler.yargılarından hangileri yanlıştır? Urartular ölülerini oda biçiminde yaptıkları mezarlara gömüp içine sevdikleri eşyaları koymuşlardır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Karacoğlan der ki geçti çağlarım Meyva vermez oldu gönül bağlarım Aklıma geldikçe durmaz ağlarım Gözüm yaşı sel olduğu zamandır.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Güneş, ay, yıldızlar gibi doğa güçlerine inanma hangi dinin özelliğidir? İbadetlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İki yüzlü olma Dedikodu yapma Bencilce davranma Başkalarını kıskanmaBu davranışların giderek arttığı bir toplumda, uzun sürede aşağıdakilerden hangisinin daha çok ortaya çıkması beklenir? Kardeşi Aliden 2 yaş büyük olan Ayşenin ailesindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemine girmesinde bir etkisi yoktur?A) Yeniçeri Ocağının bozulmasıB) Rönesans hareketleriC) Haçlı SeferleriD) Coğrafi keşifler Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gezegenlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin özelliklerinden değildir ? Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerindendeğildir? 4 ile tam bölünebilen ancak 9 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Waiter : Welcome, Sir. What would you like to have?Customer : I want to have mushroom soup and roasted chicken.Waiter : - - - -?Customer : And a chocolate cake.Waiter : Ok, Sir. Nasıl istersen öyle dinle, bakın: Dalların zirvesindeyiz ancak, Yarı yoldan ziyade yerden uzak; Yarı yoldan ziyade mâha yakın. (Ahmet Haşim)Bu dörtlüğün uyak düzeni, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir