S:1

Sıvı dolu kabın yan yüzeyinde çember şeklinde açı-lan bir delikten akan sıvının çıkış hızı;
I. Deliğin sıvı yüzeyine olan uzaklığı
II. Deliğin yarıçapı
III. Yerçekimi ivmesi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

Sıvı dolu kabın yan yüzeyinde çember şeklinde açı-lan bir delikten akan sıvının çıkış hızı;I. Deliğin sıvı yüzeyine olan uzaklığıII. Deliğin yarıçapıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
"Tatilde.................gideceğiz." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisini yazmamız uygun olur? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazar, arkadaşlarıyla nerede oynuyor? Canlılar ihtiyaçları olan enerjiyi yedikleri yiyeceklerden sağlarlar.Yiyeceklerdeki enerji hangi tür enerjidir? Saçma sapan fikirleriyle sürekli bizi etkileme çabasındaydı.Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? İspanya, hangi Müslüman devlet tarafından fethedildi? Hangisi güvenli geçiş yerlerindendir? Aşağıdakilerden hangileri hava direncinden en az etkilenecek şekilde yapılır?I- UçakII- ParaşütIII- Otomobil Jack :Would you like to go to the cinema with me tonight?Glen :- - - - I would love to. Whats on? 4265 + 2009 + .........= 7098 İşleminde noktalı yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelebilir ? Aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi düzenleyici görevde değildir? Kıyamet vakti geldiğinde sûra üflemekle (kıyameti ilan etmekle) görevlendirilmiş olan melek Kuran-ı Kerimde hangi isimle anılmaktadır? She will be - - - - for her exam when I get home. I. Sana diyeceklerim bunlardıII. Sen de bir şeyler yer misinIII. Zaman geçmek bilmiyorIV. Öğretmenin cevabı şu olduYukarıdaki cümlelerin hangisinin sonunda iki nokta (:) olması gerekir? 24 x (48 : 12) = ? İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi harekelerden birisi değildir? Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına ne ile kavuşmuşlardır? Bir nöronda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi yalnızca eşik değer veya eşik değer üzerinde bir uyartı sonucu meydana gelir? 8 cm 5 mm, kaç mm eder? Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için ;I. Kuşbakışı görünüm,II. Küçültme oranı,III.Düzleme aktarma,hangilerinin olması gereklidir? Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz? Kevin : My wife never gossips.Cole : - - - - my wife. Ey oğullar ben çok yaşadımÇok savaşlar gördümÇıta ile çok ok attımAygır ile çok yürüdümDüşmanlarımı ağlattımDostlarımı güldürdümGök tanrıya (borcumu) ödedim.Sizlere yurdumu veriyorum.Yukarıdaki dizelerde hangi anlatım türlerinin özellikleri öne çıkmaktadır? Kur'an-ı Kerimde ilk vahiy olarak ‘oku ‘ayetiyle başlayan ve insanın bir kan pıhtısından yaratıldığından bahseden sure hangisidir? 272. 272. 272 işleminin sonucu hangisidir? Hz. Muhammed hangi ülkede dünyaya geldi? Akıl sağlığımızı korumak ; kendimize karşı sorumluluklarımızdandır. İslam dini de akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığımızın korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz? .................. temel ihtiyaçlarımızdandır. Noktalı yere hangisi gelmelidir? Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Fiziki haritalarda dağlar aşağıdaki hangi renk ile ifade edilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Aşağıdakilerden hangisi televizyonun yararlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın sonuna (D) yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.(.....) 340 021 sayısı üç yüz kırk bin yirmi bir diye okunur.(.....) Okunuşu sekiz yüz beş bin dokuz olan sayı 850 090 diye yazılır.(.....) 200 340 sayısının çözümlenmiş hali 20 000 + 300 + 40 dır(.....) 516 432 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri 6 000 dir(.....) 9 yüz binlik + 4 binlik + 3 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı 904 305 tir. 9 + 23 = 459 + 19 = 4Verilenlere göre 4 kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) her işinde gözettiği rıza türüdür? Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Osmanlı Devletiʼndeki fikir akımlarının ortaya çıkışıyla ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ilkokula giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir? İslam dinine göre fakir sayılan kişilerin aşağıdaki ibadetlerin hangilerini yapmaları zorunlu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir