S:1

1. Altın, havayla ve suyla temas ettiğinde paslanmayan
dayanıklı bir metaldir.
2. Albatroslar, kutuplara yakın bölgelerde yaşayan
ve uzak mesafelere uçabilmeleriyle tanınan deniz
kuşlarıdır.
3. Polonyada terk edilmiş bir maden ocağını inceleyen
araştırmacılar, 397 milyon yıl önce yaşamış bir
canlının ayak izlerini buldular.
4. Dünyanın en sevimli hayvanları olan kutup ayıları,
fokları avlamak için buz tabakasında açtıkları deliklerin
başında sessizce beklerler.
Numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel düşünce
içermektedir?

1. Altın, havayla ve suyla temas ettiğinde paslanmayandayanıklı bir metaldir.2. Albatroslar, kutuplara yakın bölgelerde yaşayanve uzak mesafelere uçabilmeleriyle tanınan denizkuşlarıdır.3. Polonyada terk edilmiş bir maden ocağını inceleyenaraştırmacılar, 397 milyon yıl önce yaşamış bircanlının ayak izlerini buldular.4. Dünyanın en sevimli hayvanları olan kutup ayıları,fokları avlamak için buz tabakasında açtıkları deliklerinbaşında sessizce beklerler.Numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel düşünceiçermektedir? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Anayasamızın 40. maddesinde yer alan, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir.Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir? Bir gün Peygamberimiz arkadaşları ile oturuyordu. Yanlarına bir adam geldi. Ey Allahın elçisi İslam nedir? diye sordu. Sevgili Peygamberimiz: İslam güzel ahlaktır. buyurdu. Aynı kişi: Ey Allahın elçisi! Güzel ahlak nedir? diyerek Peygamberimizden yeni bir açıklama istedi. Peygamberimiz ona şöyle buyurdu: Sana darılan, seninle ilişkiyi kesen kişi ile barışman, sana vermeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlamandır. İslam kişinin güzel ahlaklı olmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste söz edilen güzel ahlak ilkelerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfler yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayının toplumsal faydalarından biri değildir? Et ve süt üretimi yapacak bir tesisin hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlere yakın kurulması gerekir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolunun işgallere uğraması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir.Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? Bir çiftlikte 125 kuzu, koyunlar ise kuzulardan 166 fazla olduğuna göre ikisinin toplamı kaçtır? Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? Kuran-ı Kerim hangi sahabe zamanında çoğaltılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu beyliklerininTürkiye tarihine yapmış olduğu katkılararasında sayılamaz? 30'den başlayıp 5'er sayarken 6.sırada hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi sanayiye ham madde sağlamak amacıyla yapılır? Who is she ? She is my .....................Yukarıda soruya göre boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘ Etekleri zil çalmak deyimi ile yakın anlamlıdır? Uzlaşının önündeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir ? her insan yaptığını çeker-İçindeki sese kulak ver-Doğru olanı yapYukarıdaki söylemler sırasıyla ahlak felsefesinde hangi kavramlara karşılık gelir? Yayaların yürümek için kullandığı güvenli alana ne denir? Thomas : Are you thirteen years old?Jeff : No, my elder brother, Sam, is thirteen. I am - - - -. Aşağıdakilerden hangisi fayda sözcüğüyle eş anlamlıdır? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Ticaret amaçlı Kral Yolunu yapan ve başkenti Manisa yakınlarında Sard şehri olan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez? 4, 8, 12, A, 20, 24, 28, B, örüntüsünde A ve B yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşından sonra meydana gelen gelişmelerden biri değildir? Bin tanrı ili olarak bilinen İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Do you like coloring books? Cevapları hangileri olabilir? Your balcony is bigger - - - - ours. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir? T.C. Anayasasına göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir? ( 6 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) + ( 1 x 100 000) + ( 3 x 10 000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1) çözümlenmiş olarak verilen doğals ayı aşağıkdakilerden hangisidir? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Hangi sözcük hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Yeşilayın amacı bireylerin beden sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklarla mücadele etmektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yeşilayın öncelikli hedeflerinden biri değildir? Dünyanın şeklini dört filin sırtında taşınan yarım küreye benzeten uygarlık kimdir? Aşağıdakilerden hangisinin şekli çembere benzemez? Zekatın yaygın olarak uygulandığı İslam toplumlarında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin görülmesi beklenmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir