S:1

I. Yiğitlik, kahramanlık, göç, savaş, yurt sevgisi gibi konular işlenir.
II. Modern çağlarda oluşmuşlardır.
III. Zaman ve mekân ögeleri vardır ancak belirli bir zamanı ve mekânı dile getirmez.
IV. Epik şiirin ilk örneği kabul edilir.
V. Anlatıcı, olayları genellikle hâkim (ilahî) bakış açısı ile sunar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır?

I. Yiğitlik, kahramanlık, göç, savaş, yurt sevgisi gibi konular işlenir.II. Modern çağlarda oluşmuşlardır.III. Zaman ve mekân ögeleri vardır ancak belirli bir zamanı ve mekânı dile getirmez.IV. Epik şiirin ilk örneği kabul edilir.V. Anlatıcı, olayları genellikle hâkim (ilahî) bakış açısı ile sunar.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? sorunun cevabı "II." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Psikolojide, 12-20 yaşlar arasında geçen ergenlik döneminin başladığı çağa verilen isim ve yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Bitecek bu kavga elbetSilinsin gözlerinden hüzünSen aydınlık günleri düşünUnut acılarını terk etBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasasına göre Mal Bildirimi hangi hak ve ödeve girer? Aşağıdakilerden hangisinde hediye kelimesinin eş anlamlısı vardır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur? Bütün açıları 90° olan dörtgenler aşağıdakilerden hangisidir? There isn´t ............ money in the wallet. Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14/ Ayakkabı 50 / Pantolon 656 liram var. Bir atkı alabilmek için ne kadar daha param olması lazım? T.C.Anayasasına göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını hangi savaşta göstermiştir? A(2,3) noktası y=mx +5 doğrusu üzerinde olduğuna göre bu doğrunun eğimi kaçtır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? "Baş" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 142 + 156 işleminde sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak toplama işlemi yaptığımızda, hangi sayıyı elde ederiz? Şairin şiirlerinde işlediği öz, hiç değişmemiştir. Toplum sorunlarının hepsini onun şiirlerinde görebilirsiniz. Şiirlerinde Anadolunun bütün dertlerini ve özelliklerini bulabilirsiniz. Düzyazıyla ele alınan konuları o, şiirle yansıtmıştır bize. Ülkesinin insanını doğasıyla kaynaşarak bizlere sunmuştur.Parçada anlatılan sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1001 | 11 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük varlığın durumunu belirtmiştir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini bilinçli kullanan bir tüketicinin davranışlarından biri olamaz? Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az kaç puan alanlar başarılı sayılır? Glikoz + Galaktoz " Laktoz + Su verilen denklemle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıda yer alan sorulardan hangisi meslek seçiminde dikkat edilecek sorulardan değildir? Son Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberin Hz Hatice ile yaptığı evlilikle ilgili hangisi söylenemez? Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce ya da isteğe - - - -denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar? Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Bunlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir. Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fayda ahlakıyla ilgili yanlış bir bilgidir? Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Uzay kâşifi, teleskoptan göz ucuyla bakarak şöyle demiş: - Orası bizim kırlarımız. Evet, haklısınız, biraz fazla ağaç kesmişiz. Bizim dünyalıların naylon torbaları, bisküvi kutularını, reçel kavanozlarını oraya buraya atmak gibi bir alışkanlığı da var...Üçüncü uzaylı: -Acaba şu koca koca madenî kutular da neyin nesi, diye sormuş. - Haa onlar mı? Onlar otomobil. En güzel buluşlarımızdan biri. Çok hızlı giderler. Bir yerden bir yere çabucak götürürler insanı. -Ama hiç kımıldamıyorlar ki! - Doğrusunu isterseniz otomobillerimizin sayısı çok fazla. Bu yüzden, bazen trafik tıkanıklığı oluyor. Trafik açıldı mı sürücüler basarlar gaza. O zaman da kazalar olur. Bazı insanlar yaralanır. Sonunda sözü uzaylıların başkanı almış ve demiş ki: - Bay kâşif, özür dilerim ama sanırım daha fazla bakmamıza gerek kalmadı. Uygarlığınızı gezegenimize getirirseniz, burada ne çayır çimen kalır, ne ağaç ne de nehir. İyisi mi, siz bizi keşfetmemiş olun. Umberto ECO Trafik tıkanıklığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızlarından değildir? Her kuşun eti yenmez. cümlesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolunun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? Melinda : Lets go to the cinema in the evening.Kingston : OK. - - - -?Melinda : Ice Age. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerdenhangisinin faaliyeti durur? Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu. Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır? Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir