Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İşte doğduğun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar
Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İşte doğduğun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşikVe cümle yitikler, mağluplar, mahzunlarBu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? sorunun cevabı "Lamba, merdiven" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Elif 29, babası 60 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı Elif ‘in yaşının iki katı olur? Birler basamağı 9 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır? Allah’ın, dünyadaki tüm canlılara yiyip – içmesi, yararlanması ve faydalanması amacıyla verdiği bütün nimetlere ne denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygun olur? ”0,2 -  1,2- 0,25” ondalık sayılarının küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Emevi devlet adamlarından hangisi,  Toharistan’ın Türk yöneticisi Nizek Tarhan ile barış antlaşması yaparak bölgeyi Emevi hâkimiyetine katmıştır? 345 sayfalık bir kitabı günde 15 sayfa okuyarak bitiren Emel, bu kitabı kaç günde bitirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarından biri değildir? Ülkemizde üretilen malların kalitesini ve standardını belirleyen kurum hangisidir?   My name is Nelson. I am ten years old. I like reading books and playing taboo in my leisure time. My favourite game is dodge ball. I don’t like domino because it is boring. I can draw and paint pictures. It is very enjoyable.Is Nelson interested in Art?  Göktürk Yazıtları aşağıdaki çağlardan hangisine aittir?<div class="secenekgurb" "=""> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?