S:1

Her şey yerli yerinde havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Her şey yerli yerinde havuz başında serviBir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadanEşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudanSarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış eviBu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yarım uyak kullanılmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Tost + çay 10 lira Tost + ayran 12 lira4 arkadaş tost + ayran alıyor. Toplam ödemeleri gereken miktar nedir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Most of the leaves - - - - by the end of November. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır? İngilizler, 1766 tarihli Allahabat Antlaşması'nı, aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamışlardır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi veya belgeye erişim süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı döneminde ramazanla ilgili özel hazırlanan şiirler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Olayları oluş sırasına koyarken hangi kelime en sonda yer alır? I. Kalsiyum ve fosfor mineralleri kemik yapısına katılır.II. Flor minerali eksikliğinde diş çürümesi hızlanır.III. Demir eksikliğinde hemoglobin üretimi azalır.Bazı mineral çeşitleri için yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Tüketicilerin uğradıkları haksızlıklar karşısında başvurabilecekleri yerler bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? Doğal hayatın korunmasında Ekolojide bütüncülyaklaşımlar neyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklardan biri değildir? 178 saniye kaç dakika kaç saniyedir? • Vasıl bin Atanın görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir.• En çok taraftarı Abbasiler dönemin- de olmuştur.Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir? Selçuklu veziri Nizamülmülkün 1067 yılında Bağdatta kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini kış mevsiminde tüketmek doğrudur? Larry : Hi, Martin. How can I help you?Martin : Hi, could - - - -?Larry : Sorry. It is broken. Fen Bilimleri dersinde öğrenciler öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.Bilal: Öz ısı madde miktarına bağlıdır.Kübra: Bir maddenin sıcaklık değişimi öz ısı ile doğru orantılıdır.Murat: Öz ısıları küçük olan maddeler daha çabuk soğur.Öğrencilerden hangileri öz ısı ile ilgili yanlış bilgi vermiştir? Aşağıdaki Romen rakamlarıyla yazılanlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının temsilcilerindendir? Her şey kendisine muhtaç oldu-ğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen Allahın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir? -ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adılı olarak kullanılmıştır? Bize yükletilen kusurlardan başlıcası garb çeşnisinde olmasıydı. (...) ‘‘Milli sözünün yanlış anlayış ve tatbiki o zamandan sonra başlamıştı. Yetişirdi ki bir öykü yazan kimse kişilerini bir kerecik olsun Türk olmayan bir yerden almış olsun, bu affolunamaz günahı o işleyince artık o kalemi yalnızca kendi memleketinin âdetlerine ve insan örneklerine verse bile onun hatırasını silemezdi.Servetifünun Dönemi yazarına ait bu parçada yazarın zihniyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki 3'er sayma örüntülerinden hangisi doğrudur? Yıldız sözcüğünün gerçek anlamının dışında herkesçe sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı anlamında da kullanılması - - - - örnektir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi neden - sonuç cümlesi değildir? Hareketleri yapabilmek için kullandığımız kemiklerin birbirine bağlı olması gerekir. İki kemiğinbirbirine bağlandığı yere eklem denir. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde eklem yoktur? Rio Havaalanına iner inmez boğulacak gibi oldum. Pariste akşam uçağa binerken sıcaklık eksi on dereceydi;Rioda, gün doğumunda gölgede kırk. Nem oranıysa yüzde seksen. Takside giderken kenti kuzeyden güneye doğru ikiye bölerek kendimce bir planlama yaptım. Sivri tepeler ile okyanus arasına sıkışıp kalmış modern bir kent Rio. Tünellerden geçtik. Gökdelenler, geniş caddeler, yeşil tepelere tünemiş gecekondular... Sonra Copacabana... Göz alabildiğine uzanan kumsal...Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma durumunda bir isim kullanılmıştır? Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapmak amacıyla karum adı verilen ticaret merkezleri kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değim kullanılmamıştır? Hikâye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bahçemizde birçok böcek var. Bazıları kanatlı olduğu için evimize girmesinler diye babam pencerelerimize tel taktı. Ama çok küçük sinekler tellerin deliklerinden içeri giriyor. Babam tam bir sonuç alamamış gibi görünüyor.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? Yabancı Bir Memleket Veya Uluslar Arası Kuruluşta Görevlendirilen Memurlara Verilecek Aylıksız İzin süresi en fazla kaç yıldır? Solunum yaparken hangi gazı alıp hangisini veririz? Melis, kitabının 4/7 ‘ünü okumuştur. Melis 48 sayfa okuduğuna göre, kitabın tamamı kaç sayfadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir