S:1

Bir kar ülkesidir alabildiğine ıssız
Sessizliğin donarak katılaştığı

Bu dizeler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa şiirin uyak örgüsü sarma uyak olur?

Bir kar ülkesidir alabildiğine ıssızSessizliğin donarak katılaştığıBu dizeler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa şiirin uyak örgüsü sarma uyak olur? sorunun cevabı "Mermer, ölülerin o sert yastığı
Ak bir gölge gibi durur kımıltısız"
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını...            Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Büyük babaya göre kimden korkulmalıdır?  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? "Tired" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? • Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.•  Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.•  Mesnevi divan edebiyatında çağdaş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda dağların kıyıya göre uzanış yönü etkili olmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özelliklerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapması gereken bir davranış değildir? - Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.-Jest ve mimiklerden yararlanılır. Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri değildir? Bayrak Protokolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi helal değildir? Hangisi ortak kullanım alanı değildir? 6 bütün kaç yarım eder? Aşağıdakilerden hangisinde sebep - sonuç anlamı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, “Günlüdür” ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir?  Okunuşu beşyüzyirmibinyirmiüç olan sayının rakamla yazılışı aşağıdakileden hangisidir?  Başkent TUŞBA (Van) olmak üzere kurulan, kaleler ve su kanalları ile ünlü uygarlık hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir tamlamadır? Serap didn’t study for the exam,- - she got a low mark. Bir fırıncı haftada 2350 ekmek sattığına göre, bir yılda kaç ekmek satar? Romanın siyasi tarihi krallık, cumhuriyet, imparatorluk dönemleri olarak ayrılır. Cumhuriyet döneminde yönetim yetkileri bir yıllığına seçilen konsüllere verildi. Konsüller birbirlerine ve senatoya karşı sorumlu idiler.Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır? Arkadaşlarıyla sürekli yüksek sesle konuşan bir öğrenci için aşağıdakilerden  hangisi  söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan birisi değildir?  Kuvayımilliye güçleri, Yunanlılarla yaptığı Gediz Muharebesi’ni kaybetmiştir. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa “Dalgalı ve düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz’de yenildik.” demiştir.Bu sözüyle Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir?  Resulullah'ın mübarek dişinin kırıldığı savaş hangisidir? Abdulmuttalib, Peygamberimize niçin “Muhammed” adını verdi? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Işık kirliliği nasıl oluşur?  Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkânsız olduğunu ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Bir şeyi yapabileceğinize gerçekten inanırsanız, aklınız bu sefer de yapmak istediğiniz şey için çözüm üretmeye başlar...Bu parçanın konusu dikkate alındığında, üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Dil bir milletin varlığının asli unsuru ve o milletin sosyal yapısını şekillendiren kültürünün en iyi ifade vasıtası olduğu içindir ki her millet kendi dilinin zaman ve mekân içinde değişerek yol alan şekillenmeleri ile yakından ilgilenmiştir. Millî benliklerinin şuuruna varmış olan toplumlarda dil konusu ön plana çıkmıştır.Bir konferanstan alınan bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır? Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümüne ne denir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  Kur’an-ı Kerimin ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangileridir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir görüş belirtiyor  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Roma Antlaşması ile kurulmuştur? Geçmişten günümüze oyunlar değişmektedir.Oyunların değişme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir