S:1

(I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var. (II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir?

(I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var. (II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor.Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir? sorunun cevabı "I." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış birinden beklenen davranış ve tutumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için kullanılan isimlerden değildir? Birler basamağında 6 olan iki basamaklı en küçük sayı kaçtır? Sıffin Vakası boyunca ortaya çıkan olayları ve bunların arka planlarını, aşağıdaki hangi ilahiyatla ilgili bilim dalı inceler? Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biridir? 36 kişilik bir topluluk 3 kişilik gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur? Ayşe - - - - on a diet for two months. Sivas Kongresinin kararları çerçevesinde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ve Atatürkün Benim gazetemdediği gazete aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan kimselere ne denir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • Öyleyse sakın yetimi ezme, isteyeni azarlama! (Duhâ suresi, 9. ve10. ayetler)• En güzel ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. (Hadis-i şerif)Yukarıdaki ayet ve hadiste bir Müslümanın hangi sorumluluğuna vurgu yapılmaktadır? Kullandığımız bütün enerjilerin kaynağı nedir? Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi bir israf değildir? Aşağıdaki hangi kurban çeşidinin etinden, kurban sahibi ve ailesi yiyemez? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hangi yağ hayvansal kaynaklı yağdır ? Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926da kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile Türk kadınlarına tanınan haklardan biri değildir? Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selâm vermeden evleriniz dışındaki evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur; umulur ki düşünüp anlarsınız. (Nûr suresi 27. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı .................... iklim kuşağında yer alırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz? TBMM üyeleri kaç yılda bir seçilir? Aşağıdakilerden hangisi değerli minareller içeren bir maden değildir? Allahın en güzel (99 isim) isimlerine ne denir? Çatalhöyük hangi ilimizdedir? İmanda artma ve eksilme olmadığını savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Dünyadan bakıldığında Ayın, Güneşten daha büyük görünmesinin sebebi nedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? "kılavuzluk etmek, yolu bilmeyene anlatmak, tarif etmek deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır. Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bilen nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. Bilinen yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır? Gün ışığı penceremden içeri sızıyordu. dizesinde kaç tane ulama yapılabilir? Okulda, sınıf ortamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Hangisi kalıcı şekil değişikliğine neden olur? Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi ............................. bölünme sayesindedir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? 0,1,2 ve 3 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı ve yüzler basamağı 1 olan en büyük sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir