Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yeni şair, yeni sanat adamı insanda kendisinden önce
bilinmeyen birtakım duygular bulan yahut o duyguları
yaratan kişi midir? Hayır, hiçbir sanat adamı insanda
yeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairlerin söylediğinden başka türlü söylenmeyeceğini, o şairin duygularına en uygun deyişi bulduğunu anlarız.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yeni şair, yeni sanat adamı insanda kendisinden öncebilinmeyen birtakım duygular bulan yahut o duygularıyaratan kişi midir? Hayır, hiçbir sanat adamı insandayeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairlerin söylediğinden başka türlü söylenmeyeceğini, o şairin duygularına en uygun deyişi bulduğunu anlarız.Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? sorunun cevabı "Sanatçının bilineni etkileyici şekilde anlatmasından" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler