S:1

(I) Sunum, bilginin bir topluluğa aktarılmasıdır. (II) Bu aktarımda sadece konuşmanın gücünden yararlanılmaz. (III) Sonuçta işitsel olan, görsel olandan daha az akılda kalır. (IV) Bu nedenle teknolojik araçlarla işitsel olan, görsele dönüştürülür. (V) Böylece görsellikle daha kalıcı bir aktarım sağlanmış olur.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?

(I) Sunum, bilginin bir topluluğa aktarılmasıdır. (II) Bu aktarımda sadece konuşmanın gücünden yararlanılmaz. (III) Sonuçta işitsel olan, görsel olandan daha az akılda kalır. (IV) Bu nedenle teknolojik araçlarla işitsel olan, görsele dönüştürülür. (V) Böylece görsellikle daha kalıcı bir aktarım sağlanmış olur.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? sorunun cevabı "III. ve V." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
“Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık “Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir varlıktır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bölen 7, bölüm 3, kalan 2 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir.Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir? Üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayının çarpımı kaç olur ? Asasını ( sopasını ) yere bıraktığında asası büyük bir yılana dönüşen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji çalışmalarının amaçlarından biri değildir? 15 , 30 , 45 , 60 , … örüntüsünün kaçıncı adımındaki sayı 135’dir? Aşağıdaki sözcük ikilisinden hangisi anlam  ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız İsra: 15Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhit inancına örnektir? • İnsanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olaylar anlatılır.• Ele alınan olayın ayrıntısına girilmez.• Olay ve durum olmak üzere iki türü vardır.Bu parçada özellikleri verilen edebî metin aşağıdakilerden hangisidir? Karataş Gölü hangi ilimizdedir? Hac ve umre sırasında sa’y yapılan iki tepenin adı aşağıdakilerden hangisidir? Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir? 24 – 25 – 27 -28 – 30 – 31 - ? Asteroitlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları, Dünya atmosferine  girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine ……1…… denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da ……2… adı verilir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan I ve II numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I. Hipotez kurmaII. Veri toplamaIII. Tahmin yapmaIV. Problemi tespit etmeV. Kontrollü deneyler yapmaYukarıdaki bilimsel yöntem basamaklarının doğru sı- ralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem yapılmış, bitmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin temel kavramlarından biri değildir? Cemil bahçedeki ağaçları sulamak için 5 kova suya ihtiyacı vardır. Cemil bir kova suyu 10 tas su ile doldurmaktadır.Cemil’in 5 kova su için kaç tas suya ihtiyacı vardır? “Doktor” ile “hastane” arasında bir ilişki vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisiarasında böyle bir ilişki vardır? Bahçedeki kuşlar bayram yapıyor gibiydi, hepsi ötüyordu. Esen rüzgâr, yaprakları bahçeye serpiyordu. Bu bayram konserinde bülbülün güzel sesi bütün arkadaşlarının şarkıları arasında  duyuluyordu.Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı   yoktur? 10-15-.....-25-30-35 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir? Ebrehe kabeyi yıkmaya  geldiğinde Abdulmuttalib’in kaç devesini almıştır? Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere bir örnek değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre aday memur yetiştirme biçimlerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bilim dallarından biri değildir? Üçüncü sınıfa giden Veli, aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 6,01-3,099 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde makale türüyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Yüce Allah’la ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlış bir ifadedir ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Kur'an-ı kerim de yaklaşık kaç ayet vardır? Yüce Rabbimiz Asr suresinde “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir.” buyurduktan sonra ziyan (zarar) içinde olmayan kişileri saymaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ziyan içinde olmayanlardandır?I-Birbirlerine hakkı tavsiye edenler             II-Birbirlerine sabrı tavsiye edenler                III-İman edip iyi işler yapanlar Öğretmen ders anlatırken ne yapmalıyız?   Türkiye’de ilk yerli üretimimiz olup yer gözlem amacıyla kullanılan uydumuz aşağıdakilerden hangisidir? “sinan, hasan, uğur oyun oynadılar.” Cümlesinde kaç tane kelime büyük yazılmalıdır?  Dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Sorunsuz bir yaşam yoktur. Yaşamdaki sorunların bir kısmı da kendimiz veya çevremizdeki kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ya da kısıtlanması ile ilgili olabilir. Karşılaştığımız sorunların çözümünde aşağıdakilerden hangisini tercih ederiz  19  ‘ dan  başlayarak  geriye doğru  birer  birer  sayarken altıncı saymada  hangi sayıyı söyleriz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir