Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Yalnız kaldığımda hayallerimin sesi çalınır kulağıma.
II. Yalnızlık, biraz da insanın kafa dinleme isteğidir.
III.Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir.
IV.Yalnızlık, kimsenin olmadığı anlarda çöker üzerime.
V. Kalabalıkların içinde yalnız olan birçok insan var.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Yalnız kaldığımda hayallerimin sesi çalınır kulağıma.II. Yalnızlık, biraz da insanın kafa dinleme isteğidir.III.Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir.IV.Yalnızlık, kimsenin olmadığı anlarda çöker üzerime.V. Kalabalıkların içinde yalnız olan birçok insan var.Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? sorunun cevabı "III. ve V." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir? Atatürkçü düşünce sistemindeki siyasi güç kavramı, her şeyden önce millet iradesine dayalıdır. Ona göre güçlü bir devlet olmanın temel şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.Buna göre;I-TBMM’nin açılmasıII-Cumhuriyetin ilan edilmesiIII-Çok partili siyasi hayata geçilmesiyeniliklerinden hangilerinin Türkiye’nin siyasi gücünün artmasına katkı sağladığı savunulabilir?  Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt(zıt) anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünler arasındadır? Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Akşam yemekte çorba (  ) pilav (  ) fasülye yedik(  )     Bu cümlede (  ) içlerine sırayla neler yazılmalıdır?                                                       Aşağıdaki besinlerden hangisini tüketmek sağlığımızı olumsuz yönde etkiler? Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir? Su gelir deste gider Ayrılır dosta gider Gurbet yansın yıkılsın Sağ gelen hasta gider Bu mâninin türü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi inanç yönünden sapma ve dengesizliği ifade eden kavramlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?