S:1

Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "Paylaşma ve yardımlaşma toplum hayatında güvensizlik oluşturur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksizzorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? 1902de doğdumdoğduğum şehre dönmedim bir dahageriye dönmeyi sevmem.Üç yaşımda Halepte paşa torunluğu ettim.On dokuzunda Moskova Üniversite öğrenciliği Ve on dördümden beri şairlik ederim.Kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilirben ayrılıklarınkimi insan ezbere sayar yıldızların adını ben hasretlerin Bu metin hangi tür ile ilişkilendirilir? Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur? Aşağıdakilerden hangisi uygun aydınlatma değildir? Osmanlı Devleti nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim nedir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.....) Hacerül Esved Kabede bulunan Cennetten gelen siyah taşın adıdır.(.....) Hz Muhammed 622 yılında Medineden Mekkeye hicret etmiştir.(.....) Hz.Muhammed 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanlara Hıristiyanlığı anlattı.(.....) Hz.Muhammedin vefat ettiği yere tertemiz gül bahçesi anlamında Ravza-i Mutahhara denir.(.....) Hz. Muhammedin ailesine Ehli Beyt denir. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir? 1996 yılı, UNESCO tarafından ‘‘Dünya Kahkaha Yılı ilan edildi. ‘‘Dünya Kahkaha Yılının kahramanı ise Nasrettin Hocaydı. Nasrettin Hocanın namı ülke sınır- larını aşmış, bütün dünyaya yayılmış olmasına rağmen Türk çocuk kitaplarında kendisine yeterince yer ayrılmadığını söyleyebiliriz. Nasrettin Hoca fıkralarının ‘‘100 Temel Eser kapsamına dâhil edilmiş olması, Nasrettin Hoca fıkralarından oluşan kitapların basılması, üniversitelerin onunla ilgili çalışmalar yapması Nasrettin Hocaya vefa anlamında yeterli değildir.Bu parçadan Nasrettin Hocayla ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? I had an interesting dream last night. I was lying on the beach on a sunny day. The kids were playing on the sand. Suddenly I heard a scream. It was a little girl in the sea. At first I thought she was drowning. She shouted again, Help! Shark, Shark! I jumped into the sea to save her. A shark was coming towards us. I was trying to catch her, but I couldnt. Surprisingly, a giant bird appeared above us. It took us to the beach. Then I woke up when Mum called my name: Ömer!.Who saved Ömer and the little girl? Hepsi birden gülüştüler. Cümlesindeki hepsi sözcüğü, aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? Etik Günü ne zaman kutlanır? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Belli şartları taşıyanlara, günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir. Çocukluktan çıkmış ve akıllı olan her Müslüman bu ibadeti yapmalıdır.Yukarıda açıklaması verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşını başlatmak için Mustafa Kemal İstanbuldan nereye gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir? 18 Ocak 2019 tarihinde ilk sınavımızı olduk. 20 günde bir sınav olacağımıza göre 4. sınavı tarihi nedir? Erken Dönem Osmanlı sanatı, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsar? Kendisine yeni bir kitap verilmeyen, kendinden önceki Peygamberlere gönderilen emir ve yasakları insanlara anlatan Peygamberlere ne isim verilir. Sanal ortam tehditlerine karşı alınan önlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biridir? I. Coğrafi koşulların ve dış etkilerin neden olduğu kültürel farklılaşmayı ortadan kaldırmakII. Dili İngilizce olan ülkeler ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesiIII.Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasıYukarıda verilenlerden hangileri 1993 yılında kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOYun amaçları arasında yer alır? Okul-aile birlikleri;I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler.III. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birler bölüğü ve binler bölüğü yer değiştirdiğinde sayının değeri azalır? Aşağıdakilerden hangisi yasa ile değil görgü ve ahlak kuralları ile düzenlenmiş haklara bir örnektir? Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlıdır? Zaman su gibi akıp geçiyordu. Benim önümdeyse dağlar kadar kitap vardı. Bir an önce bitirmeliydim bu kitapları. Ama bir türlü kendimi toparlayamıyordum. Kitaplarımın benimle inatlaşması da cabasıydı.Bu parçada aşağıdaki anlatımı güçlendirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisine kuvvet uygulandığında şekil değiştirmez? Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının başlıca temsilcilerinden değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur? İki mısradan meydana gelen ve anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine ne ad verilir? Ak akçe ............. gün içindir. Atasözü hangisi ile tamamlanabilir? Edebîmetinlerde sözcükler, cümleler, paragraflar düşsel bir anlatım oluşturacak şekilde bir araya gelir ve bu nedenle bu metinlerde sözcüklerin yerlerini değiştirmek mümkün değildir. Bu özelliklerden dolayı edebîmetinlerde dil - - - - ve - - - - bir nitelik kazanır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? 2847 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Türkiye Cumhuriyetinde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa hangi kanun ile gerçekleşmiştir? Kornerden gelen topa kafa vurarak gol olmasını sağlayan bir futbolcunun uyguladığı kuvvetin etkisi hangisine örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir