S:1

Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını eken bir çiftçiye komşusu, Bu sene mahsul istediğin gibi olacak mı? diye sorduğunda çiftçi; Allahın izniyle cevabını verir.
Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir?

Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını eken bir çiftçiye komşusu, Bu sene mahsul istediğin gibi olacak mı? diye sorduğunda çiftçi; Allahın izniyle cevabını verir.Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir? sorunun cevabı "Tevekküle ve Allah’a güvenmeye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İstanbul âşığı Yahya Kemal; eski şiirle yeni şiiri sentezlemiş, ölçü konusunda ise bir istisna dışında aruzdan yana tavır koymuştur.Bu cümleden Yahya Kemalle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? ‘Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır? Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisinin ihracattaki payını azaltır? Artık Yıl kaç gündür? Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara ......................................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir damacana zeytinyağı için 5 şişe zeytinyağı damacanaya dökülmektedir.5 damacana zeytinyağı için kaç şişe gereklidir? Korkular ﴾1﴿ bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir ﴾2﴿ hatıraları tazeler ﴾3﴿ uyarır ﴾4﴿ harekete geçirir ve unutmayı önler.Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? İnsanın özü ruhtur. Ruhun özü gönüldür. Gönülün özü ise sevgidir. Gönül Tanrının evidir. O hâlde insanları insan yapan şey, gönül sahibi olmaları, Tanrıyı ve birbirlerini sevmede birleşmeleridir. Ona göre Tanrının yarattıklarını sevmeyen, onların hak- larına saygı göstermeyen Tanrıya ulaşamaz.Verilen bilgi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? A şağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi zıt anlamlıdır? Bir bölme işleminde bölen 19 bölüm 6 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Müslüman sanatçılar, yerleşmiş sanat geleneğini bozup yenisini yapmak yerine kendilerinden önceki birikimi geliştirmeye çalışırlar. Bu birikimin oluşturduğu sanatsal yapıya, geçmişle uyumlu ancak özgün bir parça eklemek gayretiyle eserlerini verirler.Bu metinde İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmaktadır? Okulda veya binalarda tehlikeli bir durum olduğunda dışarıya nereden çıkmamız doğru değildir? "Yemeğe misafirlerimiz gelecek." cümlesindeki altı çizili sözcük yerine, aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan dinlerden biridir? 19.yy.da Osmanlı ekonomisi, Avrupadaki ekonomik gelişmelerden etkilenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? Skolastik zihniyet, tanrı merkezli düşünce sisteminin ürünüdür. Buna göre doğrunun ve bilginin tek kaynağı Tanrıdır. Orta Çağa hâkim olan bu zihniyet, Rönesans ile yerini ilmîzihniyete bırakmıştır. Avrupadaki teknolojik ilerlemenin kaynağında kiliseden kopularak gerçekleştirilen bu zihniyet vardır. Avrupa, Rönesans ile başlayan bir gelişme süreci yaşarken Osmanlı İmparatorluğundasosyal yapı bozulmaya başlamış ve dinî düşünceyi benimseyen medreseler kendini yenileyemediği için Batıdaki gelişmeler takip edilememiştir. Böylece topluma hâkim olan skolastik zihniyetin baskısıyla sosyal çözülme süreci hızlanmıştır.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? I. Mavri-Mira Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Pontus Rum Cemiyeti IV. Kilikyalılar Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir ? Dünyanın kendi etrafında dönüşü ile hangisi oluşmaz? İslam öncesi Arabistan Yarımadasındaki sosyal yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Tarihi veya doğal bir mekan gezilirken yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Aşağıdaki eş anlamlı kelimelerin hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Sabrı ile tanınmış olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? "İmrem çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor."Yukarıdaki metinden aşağıdaki­lerden hangisini çıkarabiliriz? 15 'ten başlayarak 10 'ar ritmik saydığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? "Kavramların dildeki ifadesine terim denir."Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir terimdir? Periyodik tablonun 1A grubunda yer alan elementlerle ilgili;I. Doğada atomik yapıda bulunurlar.II. Temel halde son yörüngelerinde 1 elektron bulunur.III. Tüm bileşiklerde +1 yükseltgenme basamağına sahiptir.ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha az sözcükten oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili biten bir eylemi anlatıyor? Nüfus cüzdanımızı kaybettiğimizde yenisini hangi devlet kurumundan alırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kaldırılması anlam belirsizliği yaratmaz? Aya ilk ayak basan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi vacip bir namazdır? Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamaları ile yapılan bir işlem değildir? Ampullerin yerleştirildiği bölüme ..............., pillerin yerleştirildiği bölüme ............... denir. Cümlesindeki boşluklara sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sınıf kitaplığı için 10 öğrenci ikişer kitap, öğretmen de 15 kitap getirmiştir.Buna göre kitaplığa kaç kitap getirilmiştir? PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2012 uygulamasının ülke ortalama sonuçlarına göre tüm alanlarda ilk sırada olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sindirim sistemi rahatsızlıklarından hangisi mide ve onikiparmak bağırsağının mukozasında yara oluşması durumudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir