S:1

Allahın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır... (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

Allahın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır... (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir? sorunun cevabı "Ölümden sonra ahiret hayatı başlayacaktır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir çelişki söz konusudur? Derse geç kalan Ercan, öğretmenine aşağıdaki İngilizce cümlelerden hangisini söylemelidir? I. Hareketleriyle örnek olan sakin, dürüst bir insandı.II. Hızlı hareketlerle bavulunu topluyor, bir an önce gitmek istiyordu.III. Hava şartlarının olumsuzluğundan hareketimiz iki gün ertelendi.IV. İnsan, hareketlerine sadece toplum içinde değil her zaman dikkat etmeli.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde hareket kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır? Hicret ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Öpünce annem beniGökten yıldızlar yağarRüzgar yıkmaz bir şeyleriEllerimi üşütmez kar.Yukarıdaki dizelerin teması (ana duygu) aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen yerlerin hangisinde yıllık yağış toplamı daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadoluda kurulan ilk Türk Devleti ve Beyliklerinden biri değildir? Hangi cümlede eş sesli kelime yoktur? Bütün Peygamberlerin insanlara ortak mesajı nedir? İnsanların şemsiyeye en fazla ihtiyaç duyduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Asr suresi için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Her birey; istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikresahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlü- ğüne sahiptir.Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. ATATÜRKAtatürkün bu sözünü, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkıh ilmi aşağıdaki temel yorum alanlarının hangisiyle ilgilidir? Gizems exam results are - - - - than Çınars. Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Taşıt trafiğine açık yollarda yayaların karşıya güvenli şekilde geçmeleri için işaretlerle ayrılmış alan aşağıdakilerden hangisidir? Evleri, ağaçları, binaları çizerek yerlerini ve birbirlerine göre durumlarını karşımızdakine en kolay nasıl anlatabiliriz? Tavaya koyduğumuz margarin ısınınca .......Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? Kurtuluş Savaşımızda doğu cephesi komutanımız kimdir? I. ErimeII. DonmaIII. ÇözünmeIV. BuharlaşmaYukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde ısının arttırılması olayın daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar? Bütün türkülerini çok severdi...............Nar tanesitürküsünü daha çok severdi.Cümlesinde noktalı yere hangi destekleyici ve açıklayıcı ifade gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur? Al yazmalı selvi boylum. Cümlesinde geçen ‘al ‘ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? BDBD dört basamaklı sayısının BD iki basamaklı sayısına bölündüğünde bölüm kaç olur? Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında düşmanı geri püskürttüğü tek cephe hangisidir? Bir cezveye 5 fincan kadar su alan dolu bardakla 4 defa su konulmuştur. Cezvede kaç fincanlık su olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları gidermek için yapılacak davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz? Sorry, not right now Milyonlarca yıl önce yaşmış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntıları...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sınıfımı çok seviyorum ( ) Cümlede yer alan parantezli yere uygun noktalama işareti hangisidir? Çinliler komşuları Türklerin akınlarını durdurabilmek için Çin Seddini inşa etmişler ancak sonuç alamamışlardır. Türk devletlerinin taht kavgalarından yarar- lanmışlar. Ayrıca Türklerdekine benzer atlı asker den oluşan disiplinli bir ordu meydana getirmişlerdir.Yukarıdaki bilgiye bakılarak Çin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupasında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu.Verilen açıklamada bahsedilen ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Osmanlı Birinci Dünya Savaşı ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır? "Toplumu oluşturan bireyler arasında görü­len farklılıklar ,......... ........................." cüm­lesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı ta­mamlar? Bir pazarcı kamyona 1950 kg domates, 2318 kg patates, 1784 kg da soğan yüklemiştir. Pazarcı kamyona kaç kilogram yük yüklemiştir? If you had spoken more slowly, - - - - . Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra Mustafa Kemalin meclisin tüm yetkilerini Başkomutan sıfatıyla üzerine alması;I. Çabuk ve etkili karar alınmasıII. Ordunun kayıplarının artmasıIII. Düzenli ordunun kurulmasıdurumlarından hangilerini kolaylaştırmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir