S:1

Alice : Here is your invitation card. Please join my party tomorrow.
Brain : - - - - .
Alice : Its no problem for me. He can join us, too.
Brain : Oh, awesome! We will be there.

Alice : Here is your invitation card. Please join my party tomorrow.Brain : - - - - .Alice : Its no problem for me. He can join us, too.Brain : Oh, awesome! We will be there. sorunun cevabı "Thank you but my cousin is coming tomorrow" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir? İslam dini, maddi ve manevi temizliği bir bütün olarak ele alır. Birini yapıp diğerini terk etmeyi eksiklik olarak görür. Bu bağlamda İslam dinine göre ibadetler, insanların hem maddi hem de manevi kirlerden temizlenmesine ve arınmasına vesile olur.Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi en iyi açıklamaktadır? Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusu, yaz mevsiminde turizm faaliyetlerine bağlı olarak artış gösterir? Ayşe her biri 30 sorudan oluşan 20 testi şu şekilde çözmektedir.• Her testte ilk önce 2nin tam katı, sonra 3ün tam katı ve daha sonra 5in tam katına denk gelen soruları çözüyor.• Çözdüğü soruyu tekrar çözmüyor.Buna göre Ayşenin çözmüş olduğu soru sayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferinin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Haritaların üst kısmı hangi yönü gösterir? Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine .............................. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünyanın, en içte bulunan ve çekirdek dediğimiz katmana verilen ad nedir? Gülhane hattı Humayununun (1839 yılı) devlet otoritesinin kullanımı konusunda getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktına katılan devletlerden biri değildir? Kurtluluş Savaşında Türk Milleti ; Doğuda............güneyde............, batıda ............ savaşmıştır.Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çantasında sadece yırtık defteri vardı. cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tarihi varlıklardan değildir? Uçmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamı ile kullanılmıştır? (–2)5 : 23 – (–1)5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İslam halifesi, Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezite Sultanıiklimirum (Anadolunun Sultanı) unvanını, aşağıdaki hangi başarısından dolayı vermiştir? Nehyi anil münker ne demektir? Hz. Muhammedin (s.a.) yaşadığı dönemde diş temizliği ...........denilen bir ağacın dallarından yapılan..............denilen bir ucu fırça şeklindeki bir çubukla yapılırdı.Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Kök Türk Devletine son veren Türk topluluklarından biri değildir? Bir çiftlikte 14 inek, 6 tane de keçi vardır. Bu çiftlikte kaç hayvan vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan Fıkhi yorumlardan biri değildir? Elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanı kimdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki oyunların hangisinde oyuncular karşılıklı olarak dizilir? • Akıllı olmak•Ergenlik çağına girmiş olmak•Zengin olmakBir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşı- mak zorundadır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç) İtina kelimesinin anlamdaşı nedir? Ahırımızdaki ineklerle tavukların ayak sayıları toplamı 204tür. Ahırda 32 tavuk olduğuna göre ineklerin sayısı kaçtır? Aşağıdaki peygamber-suhuf eşleştirmelerinden­ hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılan sözcük değildir? II. Bayezid Dönemind• Fetihlerin yavaşlaması• Devletin iç sorunlarının artması• Memlûklerle yapılan seferlerde başarılı olunamamasıverilenler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? 650 g çerezin üzerine 2 kg 300 g daha çerez ilave edersek kaç g çerezimiz olur? 'Bir konuda yazmak, o konuyu ve yazarı ölümsüzleştirir.' cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir? İklim koşulları, bir yerin nüfusunu etkileyen önemli faktörlerden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu yargının doğruluğunu ispatlayan bir durumdur? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre,kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak görevi hangi müdürlüğün/birimin görevidir? Aşağıdakilerden hangisi göçün siyasi nedenlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir