S:1

Alice : Would you like to join us for the English project?
Rose : - - - -
Alice : Why not?
Rose : I have my own project group.

Alice : Would you like to join us for the English project?Rose : - - - -Alice : Why not?Rose : I have my own project group. sorunun cevabı "That sounds great but I can’t." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce, iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine dü-şen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Hangisi ışık kirliliği sonucunda oluşmaz? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi esastır.Yukarıda açıklanan ilke hangisidir? I. 66° 33 KuzeyII. 40° 20 KuzeyIII. 23° 27 GüneyYukarıda verilen noktalar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuvvetin etkileriyle ilgili bazı durumlar aşağıda verilmiştir.I. Duvara çarpan bir top, yön değiştirme hareketi yapar.II. Tornavida ile vidaları sıkıştırırken kuvvetin döndürme etkisinden yararlanılır.III. Hareket hâlindeki oyuncak arabaya, hareketiyle aynı yönde kuvvet uygulanırsa araba yavaşlar.Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi devletin görevle-rinden biri değildir ? Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir? Hayvanlarda davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? I. Kan davalarının yasaklanması II. Faizin yasaklanması III. İçkinin yasaklanması IV. Kadın haklarının korunmasıYukarıdakilerden hangisi, Veda Hutbesinde dikkat çekilen hususlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir? A: - - - - ?B: Her classes start at 9:30 in the mornings. Ey Muhammed! De ki: O Allah birdir. Allah Sameddir. Allah doğurmamış ve doğmamıştır. Allahın eşi ve benzeri yoktur.(İhlas Suresi)Yukarıda anlamı verilen İhlas Suresinde anlatılan nedir? "Didem dün akşam uğrayacaktı ama gelmedi." cümlesindeki altı çizili fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır? Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını, henüz onlar olmadan Allahın ezelde bilmesi ve takdir etmesidir.Buna göre verilen tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe hanım 2 dekarlık arsasının 8 arlık kısmına patates ekmiş , kalan kısma ise sarımsak ekmiştir.Sarımsak ekili kısım kaç m²dir? Ayın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir turizm şirketi 104 kişilik turist kafilesini müzeye götürmek için minibüsler kiralayacaktır. Minibüslerin her biri en fazla 16 kişi almaktadır. Buna göre en az kaç tane minibüs kiralamalıdır? 7 minibüs Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Aşağıdaki araçlardan hangisi giriş birimidir? 2x – 5 cebirsel ifadesinin x = 7 için değeri kaçtır? Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır? Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde kullanılan ölçülerden değildir? Kuran-ı Kerim ilk önce kemiklere, papirüslere, ceylan derilerine, sert ağaç dallarına veya hurma dallarına yazılırdı. Ama daha sonra kitap haline getirilmiştir. Kitap haline getiren kişi kimdir? Genelde bir bilgisayarda C sürücü dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır? Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlara ............, katılmadığı savaşlara da.............. denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 21 Haziran 1934te çıkarılan Soyadı Kanunu ile her vatandaşın, bir soyadı taşıması zorunlu kılındı. Kanuna göre her Türk, kendi adından başka, ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı alacaktı. Soyadları Türkçe olacak ve ahlaka aykırı soyadı alınmayacaktı.Aşağıdakilerden hangisi bu kanunla ulaşıl- mak istenen amaçlardan biri değildir? I. TaşII.Oyun hamuruIII.DemirYukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri serttir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi Ardışık beş çift sayının toplamı 150 ise bu sayıların en küçüğünün yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile ilgili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin sesteşi vardır? Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır? Davetiye, El ilanları, Broşür, Kartpostal vb. gibi sayfalar oluşturmak için aşağıdaki programlardan hangisini kullanırız? Okunuşu dört yüz on bir tam yüzde on yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Direnci 55Ω olan ütünün bağlı olduğu prizin gerilimi 220 volt ise ütüden geçen akım kaç amperdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir