Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Father : Can you help me to carry this heavy box, please? I need your help.
Son : - - - -
Father : Are you kidding me? You can talk with your friend later, cant you?
Son : All right dad.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Father : Can you help me to carry this heavy box, please? I need your help.Son : - - - -Father : Are you kidding me? You can talk with your friend later, cant you?Son : All right dad. sorunun cevabı "I’m sorry but I can’t. My friend is on the phone." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Çıldır Gölü hangi ilimizdedir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Paint programında bulunan yukarıdaki araç ile ne yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? 1982 Anayasasında memurlara sendika kurma hakkı ne zaman tanındı?  “…………. saydam olmayan maddelerden geçer, ama……….. saydam olmayan maddelerden geçemez.” cümlesinde boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir? Bütün insanlarda farklı olan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bütün sevgilerimi atıp içimden,Varlığımı yalnız ona verdim ben,Elverir ki bir gün bana derindenTa derinden bir gün bana “Gel!” desinBu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir? XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar, Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu.Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeler birbiriyle tamamen karıştırıldığında heterojen karışım oluşturur?