Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Oruç tutacak olan kişiler, sahur yemeğini yedikten sonra dişlerini fırçalar ve oruca niyet ederler. Oruca niyetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Oruç tutacak olan kişiler, sahur yemeğini yedikten sonra dişlerini fırçalar ve oruca niyet ederler. Oruca niyetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Sahura kalkamayanlar niyetlenemediklerinden o gün oruç tutamazlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hz. Muhammed (sav.)’in ailesi evlerine gelen konukları­nı en güzel biçimde ağırlamak için ellerinden gelen ça­bayı gösterirdi. Aile fertleri evlerine gelen konuklarının hâl ve hatırlarını sorar, onlara güler yüzle davranırdı.Bu parçada peygamberimiz’in ailesinin güzel dav­ranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?    İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Dün babam 10 elma getirdi. Bugün kardeşimle birlikte 10 elma yedik.Geriye kaç elma kaldı? Bir kimsenin Müslüman veya kâfir mi olduğunun bilinemeyeceğini savunan ve bu konuda “hükmü askıya almayı” tercih eden itikadî mezhep aşağıdakilerdenhangisidir?  Simya ile ilgili;I. İlkel yöntemlerle maddeler üzerinde yapılan çalış-malara simya denir.II. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmuşlardır.III. Simyacılar yaptıkları çalışmalarla birçok bilimin olu-şumuna katkı sunmuştur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi alfabemizin ilk harfi ile başlar?   Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(.....) Medya; gazete, dergi, radyo, genel ağ ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının hepsini kapsayan genel bir terimdir.(.....) Medyanın kamuoyu oluşturmada rolü her geçen gün artmaktadır.(.....) Mektup geçmişte kullanılan bir kitle iletişim aracıdır.(.....) Günümüzde kitle iletişim aracı olarak sadece genel ağ kullanılmaktadır.(.....) Kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitliliğinin artması ile bilgi sahibi olma ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre  Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler kaç yıl geçmedikçe ayrıldıkları yere yeniden atanamazlar? Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisinin sözcük anlamı yanlış verilmiştir?  Başımızın üstünde nereden geldiği bilinmeyen bir rüzgâr esiyordu. Bu rüzgâr, kızgın çöllerin içinden çıkarak alnımızı bir alev gibi yakıyordu.Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bu sanatın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?  Amy always gets on well with her classmates. However, - - - - .