S:1

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından biri değildir? sorunun cevabı "İnsanın fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yaşadığı Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir?  1- Ağzına su vermek.2- Burnuna su vermek.3- Bütün bedenini yıkamak.Şeklinde alınan abdestin adı nedir? "Allah her zaman bizimledir” diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğruolmaz? 71 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? "Bir gece İstanbulda Atatürk’ün şehir tiyatrosuna geleceği, Dolmabahçe’den haber verildi.”Tümcesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır?  Atatürk’ün mezarı Anıtkabir nerededir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Çaresiz kalmak, bir şey yapamaz duruma gelmek, başarısızlığa uğramak ” anlamındadır? Et,süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan,sinir ve kasların gelişiminde önemli etkisi olan vitamin hangisidir? Uçak ile seyahat etmek isteyen biri, aşağıdakilerden hangisine gitmelidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya’ nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır?   Kaynağından çıkarak kulağımıza kadar gelen ses nasıl yayılır? 2 saat 50 dakika kaç dakikadır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin türü fiil değildir?  Oyun oynamak için güvenli olmayan yerler, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yurdumuzun güney ve batı kıyılarında etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Ankara’dan 20.10’da hareket eden bir otobüs, sabah saat 05.05’te Eskişehir’e varıyor. Otobüs bu yolu kaç saatte gitmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur? Aşağıdakilerden hangisi elimizle durdurmaya çalışmak tehlikeli değildir?  Hz. İbrahim’in yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahim’in putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben “balta kimdeyse ona sorun” dedi.Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir? Mustafa Kemal  Atatürk ‘ün  doğduğu şehir olan Selanik , bugün hangi ülkenin sınırları içindedir ? Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan ne zaman yok sayılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-miş” eki sonradan fark etme anlamında kullanılmıştır? Hazırladığımız slaytlar hazır şablonları (temaları) hangi menüden uygulanır?   Aşağıdakilerden hangisi uyku halindeki canlılardan biri değildir? Teravih namazı ne zaman kılınır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Birleştirilmiş sınıflar dadahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olamaz?  Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? Mondros Ateşkesinin imzalanmasından sonra İtilaf devletleri tarafından yurdumuz işgal edilmeye başlandı. İşgaller karşısında Osmanlı Devleti sessiz kaldı. İşgallere tepki olarak Anadolu’da direniş cemiyetleri (Yaralı Cemiyetler) kuruldu. Aşağıda verilen bu cemiyetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?   Hangisi bir buharlaşma örneği değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıttır? Aşağıdakilerden hangisi, ortopedik engelliliğe neden olabilecek durumlardan biri değildir? Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Fikret, tasvir gücü kuvvetli bir şairdir. Dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.Bu parçaya göre Tevfik Fikret’in hangi edebî akımdan etkilendiği söylenebilir? Arabasız yolları( ) susuz nehirleri ve ağaçsız dağları olan yer neresidir( ) Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? I. Tabakalı yapıya sahiptirler.II. Bünyelerinde fosil bulundurabilirler.III. Bazı türleri enerji kaynağı olarak kulanılmaktadır.Verilen kayaçlardan hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen kayaç grubu içerisinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın hareketlerini ifade etmektedir?I.         Dünya'nın etrafında döner.II.       Kendi ekseninde döner.III.     Dünya ile birlikte Güneş çevresinde döner. Hal değişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir