S:1

aşk ipek bir karanlıktır (I)
kollayamadığım
gecenin (II) bir vaktinde gelen çiçekler için
tenhasında kuşlar uçan
sulara karışıp akmak (III) isterim
kan çölünün ıssız vahalarından
saadet burcuna çıkmak (IV) isterim
gitmeliyim (V) buralardan seninle

Bu dizelerde, numaralı sözcüklerden hangisinin karşıtına yer verilmiştir?

aşk ipek bir karanlıktır (I)kollayamadığımgecenin (II) bir vaktinde gelen çiçekler içintenhasında kuşlar uçansulara karışıp akmak (III) isterimkan çölünün ıssız vahalarındansaadet burcuna çıkmak (IV) isterimgitmeliyim (V) buralardan seninleBu dizelerde, numaralı sözcüklerden hangisinin karşıtına yer verilmiştir? sorunun cevabı "V" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim, kültür ve ekonomik alanlarda iş birliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur? Babam 1 haftada 2 gün dinleniyor. Kalan günler işe gidiyor. Babam 5 haftada kaç gün işe gidiyor ? Mıknatıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur ? “Arzu’nun siyah saçları, yeşil gözleri vardır.” Cümlesinde Arzu’nun hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? What should we do to protect the environment? I. NemII. BasınçIII. SıcaklıkTroposfer katmanında yükseldikçe yukarıda verilenlerden hangilerinde azalma görülür?  Yaşlı karı koca, köydeki evlerinde bir başlarına mutlu mesut yaşıyorlardı. İki ihtiyar, tarlalarını tek başlarına ekip biçiyordu. Yine hasat zamanı gelmişti. Fakat ikisi de hastaydı. Komşuları bu durumun farkındaydı. Köylüler, zor zamanlarda birbirlerine destek olurdu. Kendi işlerini bitirdikten sonra el ele verip onların tarlasındaki ürünü de kaldırdılar. Yaşlı karı kocanın mutluluklarına diyecek yoktu.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yunanistan hangi anlaşma ile bağımsız bir devlet olmuştur                      Normal sıcaklık ve basınçta sıvı şekilde olan ve kolaylıkla buharlaşabilen ayrıca neden olduğu meslek hastalığının önlenmesi için ise yasa çıkarılan ilk metal aşağıdakilerden hangisidir?  Hakan visited Topkapı Palace - - - - he was in İstanbul last week. “Çocuklarımızın kaderini yine biz belirlemiştik. Kimse onlara ne olmak isteyeceğini, neye gönül verdiğini sormamıştı. Düşünsenize, Michael Jackson’ın ailesi onu boksör olmaya, Muhammed Ali’nin ailesi ise onu şarkıcı olmaya zorlasaydı!”Bu paragrafta ailelerin, çocukları için meslek seçimi yaparken Tam Öğrenme modelindeki hangi değişkeni dikkate almadığı vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesi içerisinde gelişerek günümüze kadar ulaşmış fıkhi yorumlardan biri değildir? Geleneksel olarak yayılan, toplumun hayal gücünün etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ve türeyiş ile ilgili hayalî, alegorik anlatımı olan hikâyelere - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zamir ötekilerden farklı türdedir? Aşağıda verilenlerden hangisi uzun kemiklere örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?  Hangisi doğru bir davranıştır?  19 - 23 - ? - 31 - 35 örüntüde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Bugün günlerden çarşamba ise yarın hangi gündür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göstermek” sözcüğü  diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.   Aşağıdakilerden hangisi  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun  kısaltılmış adıdır? Türksoy merkezi nerdedir? Balkan Savaşlarına katılmadığı halde çıkan karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden devlet hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’a ait bir hikâyedir?  Fil suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir? Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.Dili Türkçedir.Yukarıda verilen maddeler TC. Anayasasında kaçıncı sırada yer alırlar? Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlemci anlatıcının bakış açısıyla söylenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Sözlükte “anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutmamaktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. “La ilahe illallah” (tehlil) ve “el-hamdü lillah” (hamd) cümlelerini tekrarlamak da ________ dir, Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ? 1. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.2. Erime ısısı madde miktarına bağlıdır.3. Bir maddenin erime ısısı donma ısısına eşittir.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerin hangisi bir metinde bulunması gereken dil ve biçim özelliklerinden biri değildir?  “ısınmak” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? ”Kafa tutmak” ile “boyun eğmek” deyimleri arasındaki ilişki aşağıdaki deyimlerden hangilerinde vardır?  Teknolojinin gelişmesi ile bazı meslekler artık önemini kaybetmiştirBu bilgide bahsedilen bir meslek aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz.(.....)   Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.(.....)   Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(.....)   Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(.....)   Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(.....)   Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Are you - - - - on shopping? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı?  8 x 3 = 19 +…. eşitliğinde noktalı yere aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir