S:1

İnsanın, eylemleri ile özgür iradesi arasındaki ilişkiyi ifade eden aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

İnsanın, eylemleri ile özgür iradesi arasındaki ilişkiyi ifade eden aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "İnsan, özgür iradesini Allah’ın belirlediği yasalar çer çevesinde kullanır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözündeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. (İsra Suresi 35. Ayet)Yukarıdaki ayette Kuranın ana konularından hangisine değinilmiştir. 6-12-18-24 sayısı örüntüsü kaçar artmaktadır? Türk Milleti Kurtuluş Savaşında birlik ve beraberlik duygusu içerisinde canını malını ortaya koyarak topyekün savaşmış ve kazandığı başarılar üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalamıştır.Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir? "süs" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Dört deste yumurtayı 10ar 10 ‘ar kaç kutuya koyarız? "Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse ............... gibidir." (Tirmizi)Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? - Azteklerin Meksika kültürü içinde erimesi- BulgarTürklerinin zamanla Slavlar içinde kaybolmasıVerilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes Antlaşmasını itilaf devletlerini temsil eden aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır? 2/7 kesrinde paya hangi sayıyı eklersek bileşik kesir elde etmiş olmayız? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir? Yazı yazarken imlecin sağındaki karakteri silmek için kullanılan tuş hangisidir? Kışın giyilen botların tabanlarındaki girinti ve çıkıntılar neden daha derindir? Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanım yeri yanlış açıklanmıştır? Avukata söyle nafile beklemesin .aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır? Gökteki yıldızlar kadar sayısızAh, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıAnladım farkınız yok koparılmış başaktan!Bu dizelerde yoksul çocuklar aşağıdakilerin hangisindeverilenlere benzetilmiştir? Öyleyse yalnız beni anın ki bende sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152. ayet)Bu ayette aşağıdaki ilişkilerden hangisi konu edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için tesis edilen sınıflardan değildir? Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükûmeti adına görüşme yapan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin tamamını mıknatıs çeker? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ses uyumuna uymayan kelime vardır? Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? "Renk" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? İstanbulun fethi sırasında surların ne kadar sağlam olursa olsun büyük toplar karşısında (şahi) yıkılabileceği anlaşılmıştır. Avrupalı krallarda bu topları kullanarak derebeyliklere son vermişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardı? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerine göre daha sonra yer alır? Toplumsal yaşamda bireylerin tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen kurallardır. Toplum üyelerinin bu kurallara uygun davranması toplumdadüzeni sağlar.Bu kurallara sosyolojide hangi isim verilmektedir? Millî Mücadele Döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan ilk inkılap, aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklerden hangisi kahvaltı masamızdaki protein kaynaklarından biridir? Öğrenme ortamında münazara tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisini seçmesi daha uygun olur? Aşağıdakilerin hangisinde iklimin insan faaliyetlerine olan etkisi üzerinde durulmuştur? kız sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farzlarından biri değildir? Kuranı Kerimin indirilişinin asıl amacı nedir? Ülkede yaşayan halkın eşit olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması öncelikle hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Ulaştırma, sterilizasyon sorunları ve özellikle soğuk zincirin dünyada sağlanamaması bilim insanlarını daha pratik aşılar geliştirmeye yönlendirmiştir. Yenilebilir aşılar bu çalışmaların ürünüdür.Bu aşılarla ilgili,I. Gen teknolojisiyle üretilen yeni aşıların yan etkileri azdır.II. Çocukların yemeği sevdiği bitkilerle çalışılmıştır.III. Bu çalışmada insan vücuduna mikroorganizma geni aktarıldığı için risklidir.verilenlerden hangileri doğrudur? İlk Türk devletlerinde hukukun temelini töre oluştururdu. Törenin oluşumunda; Kut inancı ile kağanlar tarafından konulan kurallar, kurultayda alınan kararlar ve kağanın iradesiyle toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuştur. Kağanlar da dâhil herkesin töreye uyması zorunluydu. Töre denilen bu kurallar çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Bu bilgiye göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İçe dönük bir kişiliğe sahip olan şair, şiirlerinde büyük şehrin içinde kaybolmuş insanın kırık, karanlık, karmaşık duygularını yansıttı. Kitaplarda Ölmek isimli şiirin sahibi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir