S:1

Teacher : Do you think weather conditions affect our emotions?
Henry : I think it affects our emotions. I always feel anxious on stormy days. I feel tired and I dont want to do anything.
Linda : I am not sure, but I feel energetic on sunny days. I want to stay outside all day.
April : I think it doesnt affect my emotions. I always find something to feel good.
Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Teacher : Do you think weather conditions affect our emotions?Henry : I think it affects our emotions. I always feel anxious on stormy days. I feel tired and I dont want to do anything.Linda : I am not sure, but I feel energetic on sunny days. I want to stay outside all day.April : I think it doesnt affect my emotions. I always find something to feel good.Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "April always finds something to feel good." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?  128, 235, 643, 139 sayılarını “ >” sembolü ile sıraladığımızda baştan ikinci sayı hangisidir? "Dağınık" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Hangisi insanlara verilen  bir ad değildir ? “- - - - yapılan savaşlara Ficâr Savaşları  denir.”Verilen cümlede boş  bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Can’ın ailesi; * Afet planı hazırladı.            * Acil çıkış planı yaptı.       * Evdeki güvenli yerleri saptadı.Can’ın ailesi bu hazırlıkları niçin yapmış olabilir? “Başarılı olamadım, çünkü…………………….”Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz?  Zeynep:Biz Kur’an-ı Kerim’i çok severiz çünkü Kur’an-ı Kerim bizlere………………..……….. Zeynep cümlesini hangi ifade ile tamamlarsa anlamlı ve doğru olmaz? Anadolu’da uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında huzur içinde yaşayan fakat sonrasında Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla ayaklanan millet aşağıdakilerden hangisidir? "Kitabı" sözcüğünü aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere yazabiliriz? 36 sayısının yarısı kaçtır? ”Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Kur’an-ı Kerim’in başka dillere tercüme edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? İlkokuldan beri Ömer Seyfettin’in öykülerini okumuş, onun sürprizli sonlarla biten öyküleriyle dolmuş olan bir genç, farklı bir yazarın öyküsünü okuyunca “Bu da ne?” diyecektir. Onunla tatmin olmayacaktır.Parçanın ana düşüncesi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Dönemi’nde yaşanmamıştır? Üzerinde canlıların yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir? Yüzeyi geniş olan kemiklere …………..  denir. Cılız kelimesinin eş anlamlısı nedir? Rodos Adası’nın fethi aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı zamanında gerçekleşmiştir? Sizin en hayırlınız ……………………….……………’i öğrenen ve öğretendir.”(Boş olan yere aşağıdaki kelimelerden hangisini getirmeliyiz ?) Anadolu’da kurulmuş olan Frigyalılar tarım ve hayvancılığa çok fazla önem vermişlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Yahudilerle yapılan anlaşma (Medine Sözleşmesi) maddelerinden değildir? Bu yörede ekilen bütün ağaçlar çiçek açmaya başladı.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği söz­cükte çoğul anlam ifade eder? Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış." sözü, onun aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu gösterir? Fen Bilimleri dersinde öğrenciler öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.Bilal: Öz ısı madde miktarına bağlıdır.Kübra: Bir maddenin sıcaklık değişimi öz ısı ile doğru orantılıdır.Murat: Öz ısıları küçük olan maddeler daha çabuk soğur.Öğrencilerden hangileri öz ısı ile ilgili yanlış bilgi vermiştir?  Bir kaplumbağa kitap okumayı çok seviyordu. Hayvanlar alemiyle ilgili okuduğu bütün kitapları ormandaki arkadaşlarına anlatıyordu. Kaplumbağanın kitap sevgisi dilden dile dolaşıyordu.Yukarıdaki metinde hikaye unsurlarından hangisi belirtilmemiştir? “Her kuşun eti yenmez.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının “tersane” şehirlerindendir? 225 milyon yıl önce tek parça halinde olan büyük kıtanın adı nedir? "Panelde dinleyiciler soru sormak ve düşünceleri kısaca belirtmekle kalmayıp tartışmaya aktif olarak katılırlarsa bu etkinlik (...) adını alır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  İlkay, kolye yapmak için 350 tane boncuk aldı. İlkay, 41 boncuk kullanarak 6 kolye yaptı. Buna göre geriye kaç boncuk kaldı?  TBMM Hükümeti ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisine karşı kazanmıştır?   Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Hakan and Selim are playing in the school garden - - - - . ’’annem’’ kelimesinde kaç ses(harf) vardır? •  TBMM’nin açılması•  Saltanatın kaldırılması•  Cumhuriyetin ilan edilmesiVerilenler, aşağıdaki vecizelerden hangisinin başlığı altında toplanabilir? Temel hak ve özgürlükler ile ilgili verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde fiil (eylem) yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir