S:1

I- Kaynak arama (Tarama)
II-Eleştiri (Tenkit)
III-Çözümleme (Tahlil)
IV-Sınıflandırma (Tasnif)
V-Sentez (Sentez)
Yukarıda verilen tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangileri yer değiştirilirse tarih biliminin araştırma yöntemleri doğru bir şekilde sıralanmış olur?

I- Kaynak arama (Tarama)II-Eleştiri (Tenkit)III-Çözümleme (Tahlil)IV-Sınıflandırma (Tasnif)V-Sentez (Sentez)Yukarıda verilen tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangileri yer değiştirilirse tarih biliminin araştırma yöntemleri doğru bir şekilde sıralanmış olur? sorunun cevabı "II ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Nüfus cüzdanı bireyi tanımlayan en önemli resmi kimlik belgesidir. Nüfus cüzdanlarımız aşağıdaki bilgilerden hangisini içermez? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresine ikinci bir pil eklendiğinde ampul parlaklığı nasıl değişir? 1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz olmasına rağmen anlamca olumludur? Serkan satın aldığı televizyonu 375 TLlik eşittaksitlerle ödüyor.Televizyonun fiyatı 3000 TL olduğuna göreSerkan televizyonu kaç taksitle satın almıştır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece Allahta bulunur? 73 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 olsaydı, sayı kaç olurdu? Aşağıdakilerden hangisi oluş bildiren bir fiildir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinin yüklemi birleşik zamanlıdır. Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Saat 05.12 iken akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay şairi ---- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisün-Nefais adlı eserdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir? Okullar hangi mevsimde açılır? Devletin kuralları nerede yazılıdır ? Trablusgarp Savaşının nedeni nedir? Bir basamaklı kaç farklı asal sayı vardır? İnsanın saçma olduğunu bildiği halde yaşadığı aşırı korkudur, yalnızlıktan korkma gibi.Açıklaması verilen nevrotik bozukluk tipi hangisidir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır? Bir öğrenci abdest aldıktan sonra aşağıdaki davranışlardan birini yapmıştır ve öğretmenine bunun hükmünü sormuştur. Öğretmeni ona bu davranışının abdesti bozmadığını söylemiştir. Buna göre öğretmeni hangi cevabı vermiş olabilir? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? Kuru sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır. Yalnız taş duvar olmaz atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Bilinçli tüketici hangisini yapmalıdır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre TBMM ve Sayıştay ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, bütçelerini ................ ayı sonuna kadardoğrudan TBMMye, bir örneğini de Maliye Bakanlığı'na gönderirler?Yukarıdaki boşluğa hangi ay ifadesi gelecektir? Aşağıdaki maddelerden hangisini sesiyle diğerlerinden ayırt edebiliriz? Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir yuvarlama yapılmıştır? Hz. Muhammedin (sav.) kabrinin de içinde bulunduğu mescit aşağıdakilerden hangisidir? Bir gün bir cenaze geçiyordu. Peygamberimiz, hemen ayağa kalktı. Bunun üzerine oradakiler, cenâzenin bir Yahudiye ait olduğunu belirtince peygamberimiz, O da bir insan değil mi? buyurdu.Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini örneklen­dirir? Kollarımızı iki yana açtığımızda sağ kolumuz Güneş'in doğduğu yöne doğru uzanıyorsa arkamız hangi yönü gösterir? Millet olarak bizim; başı dik, huzur içinde ve hür yaşamamızda en büyük dayanağımız Mehmetçiktir. Ona bu anlamlı sözcükle seslenirken uzun cümlelere ihtiyacımız yok. Yeryüzünde başka hangi millet, barışta vatanını ve milletini bekleyen; savaşta bu mukaddes varlıklar uğruna canını seve seve veren oğullarına böyle hitap etmiş veya edebilir? Paragrafta, Mehmetçikle ilgili olarak yazarın hangi duygusundan söz edilemez? İyilikten ancak güzellik doğar. Cümlesinde kaç tane sesli harf vardır? Sema bize seslenir; Kalma, gel, işkencede! Ruhumuz ebedîdir; Bunu duy, tek hecede!Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Student A :Is Mary going to come to party?Student B :No she is ill and she doesnt feel good. I dont think she - - - - come to the party. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz? Aşağıdakilerden internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir