S:1

Hücresel solunum sırasında karbonhidrat monomerleri yağlara oranla daha az enerji verir.Buna rağmen enerji gereksiniminin karşılanması için yağlardan önce solunum tepkimelerine katılır.
Buna göre sözü edilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Hücresel solunum sırasında karbonhidrat monomerleri yağlara oranla daha az enerji verir.Buna rağmen enerji gereksiniminin karşılanması için yağlardan önce solunum tepkimelerine katılır.Buna göre sözü edilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? sorunun cevabı "Parçalanmalarının kolay olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir aile, tonu 1500 TL olan kömürden 1 yıl boyunca 1 ton 300 kg harcamıştır.Bu ailenin yıllık kömür maliyeti kaç TL dir? Aşağıdakilerden hangisi donanım değildir?  I wake up in the…………………… “240 638” sayısının on binler ve onlar basamağındaki rakamların çarpımı kaçtır? Yaşadığımız yerin çöplerin toplanmasını, temiz ve sağlıklı olmasını sağlayacak kurum hangisidir? Yaya kaldırımı sadece ……………………………….……….……… yürümesi için  ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? ‘‘Taşıt durmadan inmek …………..…… neden olur.” ifadesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Alevilik-Bektaşilikte bir araya gelinerek topluca yapılan ibadete ne ad verilir?  3, 2 gram CH4 gazı kaç moldür? (H= 1 g/mol, C= 12 g/mol) Christopher is - - - - boy I have ever seen. 76A + 3B6 = 1152 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? Ankara’nın başkent olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?  Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır? 65 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Aşağıdakilerden hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış birinden beklenen davranış ve tutumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim amaçlı kullanılamaz? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (…….) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(…….) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.(…….) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(…….) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(…….)  Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Başına iki dizi altın takan kadın, …  ……………  ifade etmektedir.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allah’ın varlığının öncesi olmadığını belirten sıfatı aşağıdakilerden  hangisidir? 10 cm uzunluğundaki bir mum, yandıktan sonraki her 5 dk da 1 cm erimektedir. Yandıktan 20 dk sonra mumun yüzde kaçı kalmıştır? Kilosu 10 lira olan zeytinden 4 kilo alan Cem satıcıdan 16 lira para üstü aldığına göre satıcıya kaç lira vermiştir? Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? çekici, çelik, çekingen, çelebi kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi baştan üçüncü olur? Mum              : - - - - ?Daughter : Sorry, mum. It’s not tasty enough. Ölüm meleği olarak bilinen ve insanların canını almakla görevli melek hangisidir? “Ölçülebilen olayların sayısal olarak ifade  edilmesidir.”Tanımı verilen araştırma tekniği hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi  saydam  ( ışığı geçiren ) maddedir ?        I. Yüksek devirde araç kullanılmasıII.  Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılmasıIII.  Araca uygun ebatta lastikler kullanılmasıIV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılmasıYukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Okuldan eve dönen Remzi, akşam yemeğini yedikten sonra salona geçmiş ve çok sevdiği aylık bilim ve sanat dergisinin sayfalarına merakla dalmıştır. Aynı anda mutfakta babası telefonla konuşmakta, sesler Remzi’ye uğultu gibi gelmekte ve konuşulanları fark etmemektedir. Bir anda babasının konuşmalarında Remzi’nin adı geçer. Dikkatini konuşmaya yoğunlaştıran Remzi, adı söylenmeden önce babasının söylediklerini “bilince getirir”. Babasının İstanbul’da yaşayan amcasına, Remzi’nin bilim olimpiyatlarında madalya kazandıran projesinin detaylarını anlattığını fark eder.Remzi’nin duyusal belleğinde gerçekleşen “bilince getirme işleminin” psikolojide bir diğer ifade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 25,016 ondalık sayısının okunuşu hangisidir? Aşağıdaki isimlerden hangisi birden fazla varlığı belirtir? Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi cumhuriyetin ilanından sonra yaşanmıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim kaç iş günü içinde sağlanır? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere …………denir? Aşağıdakilerden hangisi madde özelliği göstermez?  Sinem evde kullandığı bilgisayarın eskisi gibi hızlı olmadığını, bilgisayarın sık sık donduğunu, programların düzgün çalışmadığını ve nasıl oluştuğu bilinmeyen dosya ve klasörlerin olduğunu fark ediyor. Sizce Sinem’in bilgisayarındaki problem ne olabilir?  Aşağıdaki kelimelerdeki yazım yanlışını bulunuz?     Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir