S:1

Canlılarda bulunan temel bileşenler ile ilgili;
I. Doğadan hazır halde alınarak canlının yapısına
katılır.
II. Eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşur.
III. Enerji verici olarak kullanılır.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?

Canlılarda bulunan temel bileşenler ile ilgili;I. Doğadan hazır halde alınarak canlının yapısınakatılır.II. Eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşur.III. Enerji verici olarak kullanılır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? sorunun cevabı "Yalnız II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Onu birden karşımda görünce elim ayağım dolaştı.Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Akşam hava kararmak üzereyken Güneş’i hangi yönde görürüz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Mekkeli müşrikler, İslam’ı yayma çabasından vazgeçmesi için peygamberimize, cazip tekliflerde bulunmuşlardır. Buna rağmen o davasından vazgeçmemiştir.Peygamberimizin bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir? Besin piramidine göre en az tüketilmesi gereken besin grubu hangisidir? I.Yeni gelen öğrenciyi çok sıcak karşıladık.II.Çayı sıcak içemem.III.Bu sıcakta neden mont giydin?IV.Denize gitmek için sıcakları bekliyoruz.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? 5 fazlası 5 olan sayının 99 fazlası kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuçilişkisi vardır?A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu daköyde geçmişti.B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarınauymuştu.C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarıkesilmişti.D) Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti. Aşere-i Mübeşşere ne demektir? I. N ve S         II. (+) ve (-)         III. D ve BMıknatısların kutupları yukarıdaki sembol çiftlerinden hangisi veya hangileri ile gösterilir? Türk toplumunda en çok neye değer verilir?  Çizgi filmlerde çalışan seslendirme sanatçılarının işi, ekibin öteki elemanlarının yaptıkları işler kadar yaratıcılık ister. Homurdanmaktan tutun, kahkaha atmaya kadar pek çok farklı sesi çıkarmanın yanında, seslendirilen kahramanın kişiliğine uygun ses tonu da önem taşır.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir? “Babam balık tutmak için yeni olta almaya gidiyor.”cümlesinde baştan beşinci kelime hangisidir?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen okula göndermeyen veli veya aile başkanlarına, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için kaç TL idari para cezası verilir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin önemini anlatmaz? 24 x (48 : 12) = ? İşleminin sonucu kaçtır? Peygamberimizin otuz beş yaşında iken “Haceru’l – Esved”  taşının yerine konmasında insanların aralarını bularak kan dökülmesini önlediği olay hangisidir? Ahmet teknolojiyi yakından takip eden bir öğrencidir. Ahmet’in teknolojiye olan ilgisi, isteği ve yeteneği hangi meslekte daha iyi olmasında etkili olabilir? Kime zekat verilmez? Aşağıda verilen akarsulardan hangisi EgeDenizi’ne ulaşmaz?A) SusurlukB) BakırçayC) GedizD) B. Menderes Boy  : What are you going to do after you finish your school?Girl  : I am planning to work for charity organizations. And you?Boy  : I am going to move to the U.S.A. and to get a master - - - -. Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı bir varlığın özelliğini belirtmez? Hz Peygamberin vefatından sonra halife olan ve bütün yalancı peygamberleri yok ederek İslam'ı hâkim kılan, Hz. Peygamberin kayınpederi de olan yüce sahabinin adı nedir? Esc tuşunun görevi nedir?  Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakileden hangisi 12 sayının asal çarpanlarından biridir? Rahmet; bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunmaktır. Hz. Muhammed (sav.), getirdiği mesajla insanlığa rahmet olmuştur. Kendisine inananların kötülük ve tehlikelerden korunmalarını sağlamıştır. Güçlülerin zayıfları ezdiği, kadınların hor ve hakir görüldüğü, haksızlıkların arttığı, kan davalarının ardı arkasının kesilmediği bir dünyada, Hz. Muhammed (sav.)’in peygamber olarak görevlendirilmesi insanlık için bir kurtuluş olmuştur.Verilen bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? 1.“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi,41. ayet)2.“Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’raf suresi, 68. ayet)3.“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” (Sad suresi, 45. ayet)4.“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar…” (Ahzab suresi, 39. ayet)Yukarıdaki ayetlerde sırasıyla peygamberlerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır? Ağzı açık özdeş kaplarda eşit kütlede A ve B sıvıları aynı sıcaklıkta buharlaşmaya bırakılıyor. A maddesi B’den önce tükeniyor.Bu bilgilere göre;I. A’nın buharlaşma hızı yüksektir.II. B’nin buharlaşma ısısı yüksektir.III. Moleküller arası çekim güçleri A B 2 şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir? 14 tane kırmızı kalemim vardı. 8 tane daha kırmızı kalem aldım. Toplam kaç tane kırmızı kalemim oldu. Atatürk aşağıdaki günlerin hangisini gençlere bayram olarak hediye etmiştir? - - - -; insan ve toplum yaşantısından doğan olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Üzerinde canlıların yaşadığı katman hangisidir? Gönüllü çalışanlardan oluşan yardım kuruluşlarında  hangisi bulunmaz? Aşağıdaki maddelerden hangisi berk maddeye örnektir?  3 kardeşin yaşlarının toplamı 39’dir. Çocuklardan biri 15 yaşındadır. Diğer ikisi de ikiz olduğuna göre ikizlerden biri kaç yaşındadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir